Długość mijanki przyjmuje się na dwa pociągi a zatem: lm = 2 X 29 + 2 X 7,0 (2 rozjazdy) + 10,0 (rezerwa) L = 82,0 m. Średnia szybkość przejazdu z obciążonym pociągiem: 2 X 8 + 1 X 15 + 1 X 15 – V s = 11,5 km przyjęto z rezerwą Vs = 10 km/godz. Średnia szybkość próżnego pociągu V = 15 km/godz. Jednorazowy załadunek materiałów na pociąg wynosi: G = 16 X 1,0 = 16,0 m3. Ilość cykli pociągów: C=-= pociągów G 16. Czas jednego cyklu pociągu na odcinku pomiędzy mijankami może wynosić: T 600 t = 50 minut Przy założonych szybkościach obliczeniowych przejazd przez odcinek między mijankami decydujący o przelotności całej linii wynosi: 4 km X 6min= 24 minut – jazda z ładunkiem, km 4 km X 4 mtn=16 minut – jazda bez ładunku, km < 2 X 4 minuty = 8 minut , postój na mijankach. Razem 48 minut – 50 minut Przyjęcia pokrywają się więc z potrzebami. Całkowity czas przejazdu z placu materiałowego na miejsce budowy i z powrotem oraz z postojem na placu mater iałowym wyniesie: a) czas przejazdu pociągu z ładunkiem przez 3 odcinki między mijankami (w zaokrągleniu) 3 X 25 = 75 min b) czas postoju pociągu i manewrowania na placu budowy = 4 min c) czas powrotnego przejazdu pociągu bez ładunku przez 3 odcinki między mijankami 3 X 16 = 48 min d) czas dwukrotnego postoju pociągu bez ładunku na mijankach (w zaokrągleniu) 2 X 9 = 18 min e) czas postoju pociągu i manewrowanie na placu materiałowym = 5 min. Razem 150 min Ze względu na ilość odcinków trzeba uruchomić trzy pociągi. Ustalając tabor należy przyjąć: 1) lokomotywy: 3 + 1 na rezerwę = 4 lokomotywy. 2) wywrotki: a) w pociągu 3 X 16 b) na placu ładunkowym c) na placu wyładunkowym d) 10% na rezerwę ogółem 88 wywrotek b. Harmonogramy transportu [przypisy: Wynajem samochodu Warszawa, serwis nissana warszawa, auta zastępcze ]

Budowa nawierzchni betonowej jest oddalona od placu materiałowego o 12 km. Dzienna wydajność robót w ciągu 10 godzin wynosi 120 m nawierzchni, przy czym zapotrzebowanie materiałów wynosi 1,6 m3 drogi. Budowa dysponuje motowozami marki LaWA Ns-3 i wagonami wywrotkami typu 1,0 Tw-l. Rozwiązanie: Ilość materiałów, którą należy przewieźć w ciągu jednego dnia pracy wynosi: M = 120 X 1,6 = 192,0 m3 Czas pracy środków transportowych w ciągu jednego dnia: T = 10 X 60 = 600 minut. Zakłada się, że trasę 12 km należy podzielić na trzy odcinki po 4 km urządzając dwie mijanki. Najniekorzystniejszy ze względu na spadki i łuki jest odcinek trzeci, w którym na odcinku dwóch km są wzniesienia (dla jadącego pociągu obciążonego) 12%, na jednym km są wzniesienia 6% oraz jeden km ma spadek 5% (do obliczeń przyjmuje się ten odcinek jako położony w poziomie). Ze względu na to, że trasa przebiega na poboczach drogi, której łuki są o promieniach co najmniej 300 m, opory ruchu na łukach pomija się. Przyjmujemy, że szybkość w km/godz na trzecim, najniekorzystniejszym odcinku będzie następująca: 8 km/godz (na II biegu) – na wzniesieniu 15 km/godz (na III biegu) – 15 km/godz (na III biegu). Jednostkowy opór zasadniczy obliczamy ze wzoru: Wz = 1,5 + 0,5 V 1) w = 1,5 + 0,5 X 8 = 5,5 kG/T 2) Wz = 1,5 + 0,5 X 15 = 9,0 kG/T Ciężar wagonów brutto wyniesie: 14 X 770 = 10780 kG 2 X .905 = 1 810 II 16 X 1500 = 24000 fil. Razem 36590 kG 37,0 ton. Długość pociągu 16 X 1,51 = 24,16 m 1 X 4,39 = 4,39 II 28,55 29,0 m. [patrz też: folia samochodowa, Samochody używane, renault twingo promocje ]