Długość mijanki przyjmuje się na dwa pociągi a zatem: lm = 2 X 29 + 2 X 7,0 (2 rozjazdy) + 10,0 (rezerwa) L = 82,0 m. Średnia szybkość przejazdu z obciążonym pociągiem: 2 X 8 + 1 X 15 + 1 X 15 – V s = 11,5 km przyjęto z rezerwą Vs = 10 km/godz. Średnia szybkość próżnego pociągu V = 15 km/godz. Jednorazowy załadunek materiałów na pociąg wynosi: G = 16 X 1,0 = 16,0 m3. Ilość cykli pociągów: C=-= pociągów G 16. Czas jednego cyklu pociągu na odcinku pomiędzy mijankami może wynosić: T 600 t = 50 minut Przy założonych szybkościach obliczeniowych przejazd przez odcinek między mijankami decydujący o przelotności całej linii wynosi: 4 km X 6min= 24 minut – jazda z ładunkiem, km 4 km X 4 mtn=16 minut – jazda bez ładunku, km < 2 X 4 minuty = 8 minut , postój na mijankach. Razem 48 minut – 50 minut Przyjęcia pokrywają się więc z potrzebami. Całkowity czas przejazdu z placu materiałowego na miejsce budowy i z powrotem oraz z postojem na placu mater iałowym wyniesie: a) czas przejazdu pociągu z ładunkiem przez 3 odcinki między mijankami (w zaokrągleniu) 3 X 25 = 75 min b) czas postoju pociągu i manewrowania na placu budowy = 4 min c) czas powrotnego przejazdu pociągu bez ładunku przez 3 odcinki między mijankami 3 X 16 = 48 min d) czas dwukrotnego postoju pociągu bez ładunku na mijankach (w zaokrągleniu) 2 X 9 = 18 min e) czas postoju pociągu i manewrowanie na placu materiałowym = 5 min. Razem 150 min Ze względu na ilość odcinków trzeba uruchomić trzy pociągi. Ustalając tabor należy przyjąć: 1) lokomotywy: 3 + 1 na rezerwę = 4 lokomotywy. 2) wywrotki: a) w pociągu 3 X 16 b) na placu ładunkowym c) na placu wyładunkowym d) 10% na rezerwę ogółem 88 wywrotek b. Harmonogramy transportu [przypisy: honda prelude forum, renault wektor bielsko biała, żyrobus ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: honda prelude forum renault wektor bielsko biała żyrobus