DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA BUDOWLI DROGOWYCH . Zasady sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej reguluje Instrukcja Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 98 o zasadach sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji. Zasady sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowych reguluje Instrukcja Branżowa Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego, a kompetencje zatwierdzania dokumentacji drogowej Zarządzenie nr 62 Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 14 kwietnia 1954 roku w sprawie kompetencji w zakresie zatwierdzania założeń projektów i dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji w resorcie transportu drogowego i lotniczego. Obowiązujące przepisy i instrukcje dzielą opracowanie dokumentacji na dwie fazy: a) opracowanie założeń projektów, b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Założenia projektów ustalają przedmiot zadania inwestycyjnego o raz uzasadniają potrzeby inwestycji. Założenia projektowe, chociaż nie należą do składu dokumentacji projektowo kosztorysowej, to jednak dla dokumentacji drogowej stanowią stadium wstępne dokumentacji właściwej, określając zasadnicze warunki, którym ma odpowiadać inwestowana droga. Założenia natomiast nie zawierają rozwiązań konstrukcyjnych. [patrz też: moto gratka śląskie, otomoto włocławek, honda prelude forum ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: honda prelude forum moto gratka śląskie otomoto włocławek