DYSPONOWANIE SRODKAMI TRANSPORTOWYMI NA BUDOWIE. W celu racjonalnego dysponowania środkami transportowymi na budowie opracowuje się wykresy ich ruchu oraz harmonogramy przebiegu transportu. a. Wykresy ruchu środków transportowych Wykres ruchu środków transportowych wykonuje się w układzie współrzędnych prostokątnych. Oś poziomą (odciętych) przyjmuje się za oś czasu, a oś pionową (rzędnych) – za oś odległości transportu. Ruch środków transportowych na wykresie przedstawia się w kształcie linii prostych lub łamanych nachylonych do osi pod pewnym kątem, który zależy od szybkości przejazdu środka transportowego. Każda lim ia pozioma na wykresie oznacza postój środka transportowego, co odpowiada miejscom poboru materiału lub jego wyładowania, bądź też mijankom. Średnia szybkość VI ruchu środka transportowego na danym odcinku drogi przedstawia tangens kąta a nachylenia linii ruchu środka transportowego do poziomu i określa stosunek długości drogi do czasu jazdy im bardziej stroma jest linia pociągu na danym odcinku. Na trasach linii jednotorowych wymijanie się pociągów (skrzyżowanie) jest możliwe tylko na mijankach i z tego powodu linie pociągów mogą się przecinać na wykresach tylko w obrębie mijanki, a nigdy między mijankami. [przypisy: wektor renault, gratka pl samochody, raiffeisen samochody poleasingowe rawa mazowiecka ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: gratka pl samochody raiffeisen samochody poleasingowe rawa mazowiecka wektor renault