Zła mieszanka

Tags: , ,

Mieszanka jest zbyt uboga — zasysacz nie jest włączony niecałkowite otwarcie kranu paliwa — paliwo zawiera wodę — zanieczyszczenie filtru paliwa lub przewodu doprowadzającego paliwo — zanieczyszczenie dyszy biegu jałowego zanieczyszczenie lub zbyt mała przepustowość dyszy rozruchowej — zanieczyszczenie gaźniczka rozruchowego — zanieczyszczenie lub zbyt mała przepustowość dyszy głównej — wadliwa regulacja urządzenia biegu jałowego nieszczelność rury ssącej — nieszczelność przewodów paliwa zamarzniecie wody w przewodach paliwa — wadliwa regulacja urządzenia rozruchowego — zbyt lekki pływak gaźnika — zużycie dźwigni pompy paliwa osłabienie sprężyny przepony pompy paliwa — zbyt duży luz w prowadnicach zaworów ssących — wadliwe ustawienie iglicy urządzenia kompensacyjnego — nieszczelność osadnika pompy paliwa. Zbyt niskie ciśnienie sprężania — niewłaściwe luzy zaworów lub brak luzów — uszkodzenie uszczelki pod głowicą cylindrów — uszkodzenie lub brak uszczelek świec zapłonowych — nieszczelność zaworów — zawieszenie się zaworu ssacego lub wydechowego uszkodzenie lub osłabienie sprężyn zaworów — zakleszczenie się pierścieni tłokowych — zużycie cylindrów, tłoków oraz pierścieni. Niska temperatura otoczenia — zbyt powolne obracanie wału korbowego przez rozrusznik w wyniku spadku pojemności akumulatora — zbyt duża lepkość oleju silnikowego — niedostateczne parowanie paliwa — zawilgocenie Świec zaplonowych. Inne usterki — zanieczyszczenie rury wydechowej lub tłumika — wadliwe ustawienie rozrządu — woda w cylindrach. Rozruch zimnego silnika nastręcza trudności Usterki instalacji elektrycznej — rozładowanie akumulatora — obluzowanie gie zacisków przewodów — zanieczyszczenie, zaolejenie lub zawilgocenie elektrod świec zapłonowych nieprawidłowy odstęp elektrod świec zapłonowych niedomagania rozrusznika — niewłaściwa kolejność zapłonu — zbyt duże lub zbyt małe wyprzedzenie zapłonu. Niedomagania gaźnika — wadliwe działanie zasysacza wadliwe działanie urządzenia rozruchowego — zanieczyszczenie gaźniczka rozruchowego — zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa. Inne usterki — nieszczelność rury ssącej — zbyt duże luzy w prowadnicach zaworów ssących — nieszczelność zaworów — zużycie cylindrów, tłoków i pierścieni tłokowych — zbyt duża lepkość oleju silnikowego. Rozruch gorącego silnika nastręcza trudności długotrwałe próby uruchomienia silnika z przymkniętą przepustnicą — przelewanie sie gaźnika (np. nieszczelność zaworka iglicowego — odgięcie dźwigni zaworka iglicowego itp.)• Silnik podczas rozruchu „odbija” (wał korbowy zmienia kierunek obrotu) — zbyt duże wyprzedzenie zapłonu usterka samoczynnego regulatora wyprzedzenia zapłonu. [podobne: vb leasing aukcje, żyrobus, moto gratka śląskie ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: moto gratka śląskie vb leasing aukcje żyrobus