NORMATYWY TECHNICZNE PROJEKTOWANIA AUTOSTRAD . Normatywy techniczne projektowania autostrad wykonanych dotychczas są bardzo różne. Analizy warunków ruchu samochodowego na autostradach, prowadzone w różnych krajach a bez przerwy, oparte są na różnych założeniach teoretycznych. Szczególnie stosuje się różne schematy widoczności, różne współczynniki przyczepności i różne współczynniki pewności, jeżeli chodzi o stateczność pojazdów na łukach. Z podanych powodów porównanie normatywów technicznych jest zaledwie zestawieniem warunków lokalnych kraju, w którym dany norma jest stosowana. Szybkość podstawowa. Największe szybkości podstawowe dla poszczególnych krajów stosowane do budowy dróg magistralnych (autostrad). Różnorodność i duże rozpiętości przy projektowaniu szybkości podstawowych dowodzą, że nie jest to jeszcze zagadnienie w dostatecznym stopniu sprecyzowane. Można stwierdzić, że największe szybkości podstawowe mają normatywy techniczne krajów, które pierwsze rozpoczęły budowę autostrad (Niemcy, Belgia). Ponieważ stosowanie bardzo dużych szybkości jest zależne od zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu, nie należy oczekiwać dla autostrad, przynajmniej w najbliższych dziesiątkach lat, stosowania szybkości podstawowej ponad 1,50 km/godz. [więcej w: Akcesoria samochodowe a eksploatacja pojazdu, podesty magazynowe, Wymiana części w samochodzie może być łatwa ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: Akcesoria samochodowe a eksploatacja pojazdu podesty magazynowe Wymiana części w samochodzie może być łatwa