Miarą prawidłowej organizacji ruchu transportu jest zrównanie się zdolności przewozowej ze zdolnością przepustową. Przez zdolność przewozową rozumie się ilość ładunków przewiezionych na danym odcinku określonym zestawem pociągów w ciągu określonego czasu. Przez zdolność przepustową rozumie się największe ilości pociągów, które mogą być przepuszczone przez odcinek toru w obu kierunkach z zachowaniem warunków eksploatacji. Zdolność przewozowa zależy od pojemności i liczby jednostek taboru przewozowego (wagonów), wielkości siły pociągowej oraz zdolności przepustowej danego odcinka drogi. Na zdolność przepustową ma wpływy: a) na linii jednotorowej – czas potrzebny do przejazdu dwóch zestawów pociągowych (pary pociągów) w obu kierunkach przez najtrudniejszy odcinek przelotowy trasy, b) na linii dwutorowej – czas przejazdu pociągu załadowanego przez najtrudniejszy odcinek trasy. W celu opracowania wykresu ruchu pociągów należy przepro wadzić następujące obliczenia: a) określić z harmonogramu budowy ilość materiałów M, która ma być przewieziona i wbudowana w ciągu zmiany dziennej wynoszącej T minut, b) ustalić rodzaje środków transportowych, tj. np. rodzaj lokomotywy i wagonów, a na podstawie znajomości trasy określić ilość materiałów O, którą jednorazowo może pociąg przewieźć, c) obliczyć ilość cykli pociągów C dla przewiezienia całej masy materiałowej potrzebnej do wbudowania w ciągu jednej zmiany, czyli C= M d) ustalić ilość mijanek, żeby w określonym czasie jednego cyklu mogła przejechać założona ilość pociągów. Przykład liczbowy Założenia. [przypisy: renault twingo, samochody używane toyota, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]

Na liniach dwutorowych, zwykle nie spotykanych w budownictwie drogowym, przecinanie się linii pociągów jest możliwe tak w obrębie mijanek lub stacji, jak i na trasie pomiędzy mijankami. Czas całkowitego obrotu środka transportu pomiędzy miejscami poboru materiałów i ich wbudowania, zwany cyklem transportowym, składa się: 1) z czasu załadowania tz, 2) z czasu przejazdu środka transportowego (pociągu) z ładunkiem tt = ~, gdzie L oznacza długość drogi przejazdu, a Vz — szybkość przejazdu środka transportowego załadowanego, 3) z czasu wyładowania, 4) z czasu powrotu pustego środka transportowego t~ = ~P, gdzie Vp oznacza szybkość powrotną pustego środka• transportowego. Pełny cykl transportu T równa się więc: M~n~—-t- ~~4- tga= -= Vt tym większa jest jego szybkość. Czas potrzebny na manewrowanie pociągów dodaje się odpowiednio do czasu załadowania i wyładowania. [hasła pokrewne: Wynajem samochodu Warszawa, Wynajem aut Poznań, serwis Skoda ]