Pasy rozdzielające zieleni. W poszukiwaniu urządzeń polepszających warunki bezpieczeństwa ruchu stwierdzono, że zagadnienie to najlepiej rozwiązuje się przez rozdział kierunków ruchu. Pierwsze urządzenia rozdzielające polegały na umieszczeniu na nawierzchni kolorowych (białych) pasów oddzielających kierunki ruchu. Doświadczenie jednak wykazało, że w tym przypadku nie ma pełnego bezpieczeństwa ruchu, gdyż nie ma pewności, czy kierowcy nie przejadą przez linię rozdzielczą. Jako dalsze polepszenie sposobu rozdziału ruchu na dwa kierunki należy uznać wprowadzenie pasów izolacyjnych dostatecznie szerokich, potraktowanych jako zieleńce, niekiedy zadrzewionych, rzadziej zaopatrzonych w nawierzchnię, lecz podrzędnego rodzaju (bruk). W zasadzie rozróżniamy dwa rodzaje pasów izolacyjnych dzielących: a) pasy położone w poziomie nawierzchni, b) pasy podniesione na wysokość krawężnika. [podobne: renault wektor bielsko biała, wypowiedzenie umowy oc proama druk, skup aut za gotówkę wrocław ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: renault wektor bielsko biała skup aut za gotówkę wrocław wypowiedzenie umowy oc proama druk