Pochylenia podluzne

Tags: , ,

Pochylenia podłużne. Pomimo zdolności poszczególnych pojazdów samochodowych do pokonywania stosunkowo znacznych wzniesień zagadnienie pochyleń niwelety dla autostrad dotychczas jest otwarte, przede wszystkim ze względu na coraz to większe rozpowszechnienie ruchu pociągów drogowych. Obecnie ze względu na przewozowe znaczenie autostrad przyjmuje się, że pochylenia podłużne niwelety na autostradach nie powinny przekraczać 0,05. Przy pochyleniach bowiem większych mogą nastąpić zbyt wielkie straty na przewozach dokonywanych pociągami drogowymi. Normatywy techniczne projektowania autostrad w Niemczech, Beligii i USA przewidują stosowanie największych pochyleń niwelety do 0,04. Normatywy angielskie dopuszczają pochylenia do 0,03. Ponieważ ładunki wozów ciężarowych można obniżyć tylko wyjątkowo, pochylenia podłużne niwelety jako największe dopuszczalne w granicach do 0,06 można dopuścić na drogach w terenach górskich. Intensywność ruchu należy lic zyć w pojazdach na dobę. Najbardziej racjonalne jest przyjmować wielkość pochylenia niwelety zależnie od długości odcinków o dużych pochyleniach. [hasła pokrewne: moto gratka śląskie promocje, autoskaut, moto gratka śląskie ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: autoskaut moto gratka śląskie wektor bielsko