Próby łączenia ramy podwozia z nadwoziem w jedną całość konstrukcyjną podejmowano już od pierwszych lat pojawiania się pojazdów samochodowych. Początkowe trudności w realizacji tego pomysłu wynikały z przyczyn materiałowych i konstrukcyjnych. Pierwsze nadwozia wykonywane były bowiem przeważnie z drewna, a natomiast ramy ze stali. Nie było więc możliwe stworzenie jednolitej konstrukcji, w której pracowałyby z jednakowym wytężeniem elementy sporządzone z materiałów 0 tak odmiennych własnościach, jak stal i drewno. Początkowo stosowano z reguły nadwozia samochodowe typu otwartego. Brak dachu, który mógłby spełniać zadania elementu nośnego oraz brak możliwości obciążania dużych powierzchni bocznych, z uwagi na umieszczenie w nich przeważnie czterech drzwi, były zasadniczymi powodami, że konstrukcjom nadwozi brak było dostatecznej sztywności. Pojawienie się naprężeń skręcających w ramie wywołuje obciążenia poprzeczek, przez co układ kratownicowy ramy staje sie statycznie niewyznaczalny. Istnieje wiele sposobów przeliczenia ram z założeniem złożonego układu działających sił, ale najwartościowsze systemy przeliczeniowe są ściśle strzeżone przez wytwórnie. Praktycznie biorąc, najbardziej celowe jest wykonywanie modeli prototypów ram w skali co najmniej 1,5 i doświadczalne badanie ich wytrzymałości na zginanie i skręcanie. Rozbudowanie w górę części progu nadwozia znajdującego sie poniżej otworów drzwiowych jako elementu niosącego nie było możliwe ze względów użytkowych, które skłaniały do zmniejszania wysokości łych członów nadwozia do minimum, Czynniki materiałowe i zasady modelowania nadwozi długi okres czasu utrudniały wykorzystywanie ich elementów do współpracy z rama w przejmowaniu działających na nią obciążeń, a wiec i zmniejszenia ciężaru własnego pojazdów. Dopiero w la łach trzydziestych pojawiły się konstrukcje nadwozi częściowo lub całkowicie samoniosących, które w mniejszym lub większym stopniu spełniały jednocześnie zadania ram. Wśród współczesnych rozwiązań ram zespolonych można wyróżnić ramy płytowe i platformowe, które stanowią jak gdyby podłogę lub dolną partię nadwozia samoniosącego, oraz ramy kratownicowe spełniające również zadania szkieletów nadwozi. [więcej w: vb leasing aukcje, żyrobus, moto gratka śląskie ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: moto gratka śląskie vb leasing aukcje żyrobus