Ubijaki wibracyjne zagęszczające podsypkę

Ubijaki wibracyjne zagęszczające podsypkę w okienkach między podkładami składają się z dwóch bloków zagęszczających, z których każdy zagęszcza podsypkę przy jednym toku szynowym czterema ubijakami wibracyjnymi o powierzchni 740 cm2. Odstęp między ubijakami może być regulowany w granicach 500 do 700 mm w zależności od odstępów między podkładami. Bloki zagęszczające są prowadzone na pionowych kolumnach i podnoszone lub dociskane do podsypki dwoma siłownikami hydraulicznymi. Bloki zagęszczające pracują na zasadzie wykorzystania siły wymuszającej, powstającej podczas ruchu obrotowego wału mimośrodowego. W wyniku wibracji o częstotliwości 38,3 HZ i amplitudzie drgań 3,5 mm osiąga się dynamiczną siłę uderzenia 5 k N (500 kG) na każdą płytę zagęszczającą. Statyczny nacisk ubijaka wibracyjnego, wywierany przez siłownik hydrauliczny, wynosi około 8 kN (800 kG), a jednostkowa siła zagęszczania — około 175 kN]m2 (1 , 75 kG/cm2). W czasie jazdy transportowej bloki zagęszczające podsypkę w okienkach między podkładami są ryglowane w położeniu podniesionym na wysokość 325 mm nad główką szyny. W środkowej części, z każdej strony maszyny, są zmontowane zagęszczacze czołowe, złożone z zagęszczającej płyty wibracyjnej o powierzchni 2600 cm2 i płyty dociskowej o powierzchni 4000 crn2 i długości 1420 mm. Płyta wibracyjna pracująca również na zasadzie wibracji, wytwarzanej przez obrót mimośrodu, służy do ustabilizowania położenia toru w planie i wywiera dynamiczny nacisk 5 kN (500 kG) przy częstotliwości wibracji 35 HZ (2100 obr/min). Podczas podjazdu roboczego maszyny zagęszczacze czołowe są podnoszone do góry dwoma siłownikami hydraulicznymi, a podczas opuszczania ubijaków wibracyjnych są opuszczane i dociskane do podsypki siłą około 10 kN (1000 kG). Ponadto jeden siłownik hydrauliczny służy do przyciskania płyty dociskowej do podsypki, co zapobiega wypływaniu zagęszczanej podsypki tłuczniowej. [patrz też: Klimatyzacja Samochodowa, auto szyby, osuszacze powietrza ]

Układ hydrauliczny

Podwójna pompa hydrauliczna, napędzana przez wał przegubowy i przekładnię wieloklinową, włącza sekcję napędu prawego bloku ubijaków wibracyjnych i sekcję obwodu roboczego, druga zaś pompa podwójna — sekcję zagęszczaczy czołowych i sekcję lewego bloku ubijaków wibracyjnych. Olej w układzie hydraulicznym jest chłodzony w chłodnicy oleju. Sprężarka jest bezpośrednio napędzana paskiem klinowym z silnika spalinowego. Układ hydrauliczny składa się z dwóch pomp podwójnych łopatkowych, silników hydraulicznych, zbiornika, instalacji hydraulicznej oraz urządzeń sterujących. Ciśnienie wytworzone przez pompy jest wykorzystane do zasilania zespołów roboczych. Równomierne ciśnienie w układzie roboczym II MN/m2 (110 at) oraz bezudarowy przebieg wszystkich hydraulicznych procesów roboczych zapewnia akumulator hydrauliczny ze zbiornikiem azotu o pojemności 0,01 ma (10 1). Napęd ubijaków wibracyjnych wymaga ciśnienia 15 MN/m2 (150 at), natomiast wibratorów zagęszczaczy czołowych — 10 MN/m2 (100 at). Układ hydrauliczny jest sterowany zaworami uruchamianymi ręcznie lub elektrycznie. Wszelkie organiczne zanieczyszczenia są usuwane przez filtr zainstalowany na zbiorniku oleju hydraulicznego. Układ hamulcowy obejmuje hamulce tarczowe sterowane sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,065 MN/m2 (6,5 at) i ręczny hamulec postojowy. Instalacja pneumatyczna jest zasilana przez dwucylindrową sprężarkę, która tłoczy powietrze do zbiornika o pojemności 0,04 m3 (40 1), [patrz też: Klimatyzacja Samochodowa, auto szyby, osuszacze powietrza ]