Zagęszczarki podsypki

Silnik, skrzynia przekładniowa i mechanizmy sterujące są zmontowane na ramie, zawieszonej na amortyzujących sprężynach, zabezpieczających płytę przed wstrząsami. Na przodzie maszyny jest zabudowana wciągarka, przy użyciu której można samodzielnie wyciągnąć płyty za pomocą liny przytwierdzonej do haka wbitego w grunt. Transport maszyny odbywa się po założeniu dwóch kół samochodowych oraz połączeniu haka cięgłowego z pojazdem holującym. Zagęszczarki podsypki. Do zwiększenia stabilności podsypki w torze są stosowane zagęszczarki podsypki. Rozróżnia się maszyny zagęszczające podsypkę w torze oraz maszyny zagęszczające podsypkę przed ułożeniem przęseł torowych. Zagęszczarki pierwszej grupy są maszynami stosowanymi do robót wykończeniowych i do bieżącego utrzymania nawierzchni. Mają one własny napęd jazdy oraz mechanizmy robocze przystosowane do cyklicznego zagęszczania pryzmy podsypkowej od czół podkładów, jak również w klatkach między podkładami. Mechanizmem roboczym są zazwyczaj płyty i ubijaki wibracyjne. Zagęszczarki drugiej grupy najczęściej nie mają własnego napędu jaz— dy. Maszyny te są zasilane z obcych źródeł napędu (np. dźwigu układkowego UE-25/9). Zagęszczarki pierwszej grupy są reprezentowane przez zagęszczarki VDM-800 firmy PLASSER & THEURER i BV-102 oraz D-9 firmy MATISA, drugą grupę reprezentuje zagęszczarka krocząca UM produkcji radzieckiej. Zagęszczarka podsypki typu V DM -800 jest dwuosiową maszyną torową, stosowaną do zagęszczania rozluźnionej podsypki między Okienkami i od czoła podkładów. Z reguły współpracuje ona z wysoko wydajnymi podbijarkami toru, gdyż polepsza jakość podbicia przez zapewnienie wyższej wytrzymałości toru na boczne przesunięcia. Maszyna składa się z podwozia, nadwozia, układu napędowego, ubijaków wibracyjnych, zagęszczaczy czołowych, układu hamulcowego, układu hydraulicznego i układu elektrycznego. Rama podwozia jest zespawana z kształtowników walcowanych i blach, tworzących profile skrzynkowe o dużej wytrzymałości i sztywności. Na tylnej i przedniej poprzecznicach są zabudowane urządzenia sprzęgowo—cięgłowe i zderzaki. [patrz też: dystrybutor łożysk, podnośniki towarowe, wynajem busów warszawa ]

Sprzęgło

Sprzęgło nie wyłącza się całkowicie — zbyt duży luz pedału sprzęgła — zanieczyszczenie lub zaolejenie okładzin tarczy sprzęgła — popękanie okładzin tarczy sprzęgła wadliwe wyregulowanie dźwigienek wyłączających — zwichrowanie tarczy sprzęgła zatarcie się tulejki przesuwnej widełek wyłączających — uszkodzenie, zwichrowanie lub porysowanie tarczy dociskowej uszkodzenie lub zatarcie łożyska (tulei) walu sprzęgłowego w wale korbowym wadliwe złożenie sprzęgła — zakleszczenie sie piasty tarczy sprzegła na wale sprzęgłowym.

Sprzęgło się ślizga — zaolejenie lub nadmierne zużycie okładzin tarczy sprzęgła — osłabienie lub pęknięcie sprężyn dociskowych —zbyt mały luz lub brak luzu jałowego pedału sprzęgła — zacinanie się pedału sprzęgła — zacinanie się lub zatarcie się tulejki przesuwnej widełek wyłączających zacieranie się dźwigienek wyłączających na ośkach (wskutek braku smaru, zanieczyszczenia lub korozji) — zwichrowanie tarczy sprzęgła — stale trzymanie w czasie jazdy przez kierowcę stopy na pedale sprzęgła — zbyt niski poziom lub niewłaściwy gatunek oleju w budowie sprzęgła mokrego.

Sprzęgło szarpie (włącza się nierównomiernie) — pęknięcie sprężyn amortyzujących tarczy sprzęgła — zanieczyszczona regulacja reduktora (zbyt mały skok otwarcia zaworów komory pierwszego i drugiego stopnia — zbyt duże podciśnienie w komorze drugiego stopnia — zbyt małe ciśnienie gazu w komorze pierwszego stopnia) — niedostateczne lub zbyt duże otwarcie urządzenia dozującego (zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanka) — zbyt duże luzy w układzie dźwigniowym komory drugiego stopnia (opóźnione otwarcie zaworu drugiego stopnia). Silnik nie rozwija pełnej mocy — niewłaściwa regulacja składu mieszanki średnich i dużych prędkości biegu oraz obciążeń silnika — niedostateczne otwieranie sie zaworów komór pierwszego i drugiego stopnia, spowodowane niewlaściwym złożeniem lub wadliwą regulacją reduktora — zanieczyszczenie lub zaślepienie filtru gazu niedostateczne otwarcie zaworów butli lub zaworu odcinającego — uszkodzenie przewodów lub nieszczelności złączy przewodów gumowych z gaźnikiem lub reduktorem (co powoduje przedostawanie się „dodatkowego” powietrza) — nieszczelność końcówki doprowadzenia gazu do reduktora — niewłaściwe ustawienie wyprzedzenia zapłonu — niewłaściwe ustawienie otwarcia przepustnicy gaźnika. [więcej w: komunikacja drogowa, dystrybutor łożysk, garaż blaszany ]