Usterki instalacji zapłonowej

Zbyt małe wyprzedzenie zaplonu — usterki regulatora w rozdzielaczu — zanieczyszczenie nagarem komór spalania — brak zapłonów w jednym z cylindrów. Przeciążenie silnika — długotrwała jazda na niskim biegu długotrwała praca silnika ze zbyt wysoką szybkobieżnością na biegu luzem — poślizg sprzęgła — ocieranie się okładzin szczęk hamulcowych o bębny — włączenie ręcznego hamulca — zbyt małe luzy w łożyskach wału korbowego. Niedomagania układu smarowania — brak oleju lub zbyt niski poziom oleju w misce olejowej — nieodpowiedni gatunek oleju silnikowego — rozcieńczenie paliwem lub wodą oleju silnikowego — zanieczyszczenie filtru oleju lub przewodów oleju — wadliwa regulacja ciśnienia oleju — usterka lub zbyt mała wydajność pompy oleju. Inne usterki — niewłaściwy skład mieszanki — zanieczyszczenie tłumika lub rury wydechowej. Silnik niespodziewanie się zatrzymuje Niedomagania układu zasilania — opróżnienie się zbiornika paliwa — przerwanie dopływu paliwa do gaźnika — zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa. Usterki instalacji zapłonowej — przypadkowe wyłączenie zapłonu — obluzowanie się zacisków na czopach biegunowych akumulatora — obluzowanie sie lub odłączenie przewodu — zakleszczenie się młoteczka przerywacza — uszkodzenie cewki zapłonowej = zanieczyszczenie się elektrod świec zapłonowych. Inne usterki — zatarcie się tłoków w cylindrach — zerwanie łańcucha lub wyłamanie się zębów kół napędu rozrządu zatarcie się wału rozrządu w łożyskach — urwanie się korbowodu. Silnik zatrzymuje się w razie nagłego zwolnienia pedału przyspieszenia Zbyt bogata mieszanka, wskutek zbyt wysokiego poziomu paliwa w komorze pływakowej gaźnika lub błędnego uruchomienia pompki przyspieszającej przez gwałtowne naciśniecie na pedał przyspieszenia. Silnik stuka metalicznie podczas pracy pod obciążeniem. Samozapłony i detonacje — zbyt duże obciążenie zewnętrzne silnika silne zanieczyszczenie komór spalania nagarem — stosowanie paliwa o zbyt niskiej liczbie oktanowej zbyt duże wyprzedzenie zapłonu przegrzanie silnika świece zapłonowe o zbyt niskiej wartości cieplnej. Niewłaściwy stan techniczny silnika — zbyt duże luzy tłoków w cylindrach — zbyt duże luzy sworzni tłokowych w’ ułożyskowaniu — nadmierne zużycie lub wytopienie panewek głównych lub korbowych — obluzowanie się gruby pokrywy łba korbowodu. Pracujący silnik klekocze, grzechocze lub dudni [przypisy: autolaweta, pompa hydrauliczna, mycie ciśnieniowe ]

Zła mieszanka

Mieszanka jest zbyt uboga — zasysacz nie jest włączony niecałkowite otwarcie kranu paliwa — paliwo zawiera wodę — zanieczyszczenie filtru paliwa lub przewodu doprowadzającego paliwo — zanieczyszczenie dyszy biegu jałowego zanieczyszczenie lub zbyt mała przepustowość dyszy rozruchowej — zanieczyszczenie gaźniczka rozruchowego — zanieczyszczenie lub zbyt mała przepustowość dyszy głównej — wadliwa regulacja urządzenia biegu jałowego nieszczelność rury ssącej — nieszczelność przewodów paliwa zamarzniecie wody w przewodach paliwa — wadliwa regulacja urządzenia rozruchowego — zbyt lekki pływak gaźnika — zużycie dźwigni pompy paliwa osłabienie sprężyny przepony pompy paliwa — zbyt duży luz w prowadnicach zaworów ssących — wadliwe ustawienie iglicy urządzenia kompensacyjnego — nieszczelność osadnika pompy paliwa. Zbyt niskie ciśnienie sprężania — niewłaściwe luzy zaworów lub brak luzów — uszkodzenie uszczelki pod głowicą cylindrów — uszkodzenie lub brak uszczelek świec zapłonowych — nieszczelność zaworów — zawieszenie się zaworu ssacego lub wydechowego uszkodzenie lub osłabienie sprężyn zaworów — zakleszczenie się pierścieni tłokowych — zużycie cylindrów, tłoków oraz pierścieni. Niska temperatura otoczenia — zbyt powolne obracanie wału korbowego przez rozrusznik w wyniku spadku pojemności akumulatora — zbyt duża lepkość oleju silnikowego — niedostateczne parowanie paliwa — zawilgocenie Świec zaplonowych. Inne usterki — zanieczyszczenie rury wydechowej lub tłumika — wadliwe ustawienie rozrządu — woda w cylindrach. Rozruch zimnego silnika nastręcza trudności Usterki instalacji elektrycznej — rozładowanie akumulatora — obluzowanie gie zacisków przewodów — zanieczyszczenie, zaolejenie lub zawilgocenie elektrod świec zapłonowych nieprawidłowy odstęp elektrod świec zapłonowych niedomagania rozrusznika — niewłaściwa kolejność zapłonu — zbyt duże lub zbyt małe wyprzedzenie zapłonu. Niedomagania gaźnika — wadliwe działanie zasysacza wadliwe działanie urządzenia rozruchowego — zanieczyszczenie gaźniczka rozruchowego — zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa. Inne usterki — nieszczelność rury ssącej — zbyt duże luzy w prowadnicach zaworów ssących — nieszczelność zaworów — zużycie cylindrów, tłoków i pierścieni tłokowych — zbyt duża lepkość oleju silnikowego. Rozruch gorącego silnika nastręcza trudności długotrwałe próby uruchomienia silnika z przymkniętą przepustnicą — przelewanie sie gaźnika (np. nieszczelność zaworka iglicowego — odgięcie dźwigni zaworka iglicowego itp.)• Silnik podczas rozruchu „odbija” (wał korbowy zmienia kierunek obrotu) — zbyt duże wyprzedzenie zapłonu usterka samoczynnego regulatora wyprzedzenia zapłonu. [podobne: hurtownia szkła, pranie tapicerki, mycie ciśnieniowe ]