Walec wibracyjny

Walec wibracyjny różni się od walca drogowego układem napędowym i wbudowanymi w tylnym bębnie, zespawanym ze stalowego płaszcza i bocznych ścianek, mimośrodów. Mimośrody są osadzone na wale w łożyskach baryłkowych, który jest napędzany przez koło przekładni pasowej wielołamowej. Wał bębna łączy się z ramą walca amortyzatorami, które zapobiegają przenoszeniu drgań wibracyjnych na konstrukcję walca. Bęben obraca koło przekładni łańcuchowej, połączonej ze sprzęgłem elastycznym, przenoszącym napęd na ściankę boczną. Płyty wibracyjne. Działanie płyt wibracyjnych nie różni się od działania walców wibracyjnych. Płyty są zazwyczaj wykonywane jako urządzenia wibracyjno-uderzeniowe, najczęściej z drganiami kierowanymi, dzięki czemu mogą przesuwać się do przodu i do tyłu, a nawet wykonywać skręty, Płyta wibracyjna składa się z płyty, wibrator, silnika i układu napędowego złożonego z zębatej przekładni stożkowej, przekładni wieloklinowych i skrzyni przekładniowej. Na wale wibratora są osadzone cztery mimośrody: dwa środkowe obracają się w kierunku przeciwnym do dwóch skrajnych mimośrodów. Mimośrody skrajne są napędzane przez przekładnie wieloklinowe, natomiast środkowe, osadzone na łożyskach tocznych, są napędzane przez ślimakową i planetarną przekładnię zębatą skrzyni przekładniowej. Kierunek siły wymuszającej jest zależny od położenia mimośrodów, które można zmieniać kołami ślimakowymi, Obracanymi korbami. Siła wymuszająca jest wypadkową sił odśrodkowych mimośrodów. Jeżeli wypadkowa jest skierowana pionowo, to płyta ,wibruje w miejscu. W przypadku działania siły pod kątem, płyta przemieszcza się w odpowiednim kierunku. Obracając kołami ślimakowymi można zmienić prędkość przesuwu płyty i jej kierunek, [hasła pokrewne: bramy garażowe, pompa hydrauliczna, dealer mitsubishi ]

Działanie walców wibracyjnych

Napęd z wysokoprężnego silnika spalinowego jest przenoszony przez elastyczne sprzęgło gumowe na trzybiegową skrzynię przekładniową, a następnie na koła tylne. Koła tylne zespawane z płaszczy i blach bocznych są ułożyskowane na wale przytwierdzonym do ramy walca, Do wewnętrznej blachy bocznej jest przymocowany wieniec zębaty, przenoszący napęd ze skrzyni przekładniowej. Przez otwory w zewnętrznej blasze bocznej można uzupełniać lub wysypywać piasek. Koła przednie składają się ze stalowego płaszcza przykręconego do żeliwnych piast, ułożyskowanych na wale, przytwierdzonym do ramy. Rama przegubowo łączy się z jarzmem 4, osadzonym w przedniej ramie walca. Rama walca jest zespawana z grubych blach i kształtowników o dużej sztywności i dostatecznej wytrzymałości, Dla ułatwienia sterowania walcem i zrywakiem zastosowano układ hydrauliczny, złożony z pompy hydraulicznej typu PZ-IO, rozdzielaczy skrętu jarzma i zrywaka oraz zbiornika oleju hydraulicznego. Instalacja elektryczna, zasilana z baterii akumulatorów ładowanych przez prądnicę umieszczoną przy silniku, służy do uruchomienia silnika i oświetlenia maszyny. Walce wibracyjne płytowe, tak jak i walce kołowe, mogą być ciągnione lub samojezdne. Działanie walców wibracyjnych, podobnie jak i innych zagęszczających urządzeń wibracyjnych, polega na wykorzystaniu siły wymuszającej mimośrodowo obracających się mas. Walec wibracyjny ciągniony może być doczepiany do ciągnika kołowego lub gąsienicowego. Składa się on z ramy, blaszanej Obudowy, silnika, bębna wibracyjnego, przekładni wieloklinowej i mechanizmów sterowania. Bęben wibracyjny jest połączony z ramą gumowo-metalowymi amortyzatorami, które chronią silnik i pozostałe mechanizmy przed wstrząsami wibracyjnymi o częstotliwości 1600 do 2400 drgań/min, Stopień zagęszczenia jest bardzo wysoki, ponieważ siła wymuszająca wibracji kilkakrotnie przewyższa siłę statycznego oddziaływania walca. Zastosowanie walców wibracyjnych jest szczególnie uzasadnione wówczas, gdy użycie ciężkich walców drogowych jest utrudnione. [hasła pokrewne: bramy garażowe, pompa hydrauliczna, dealer mitsubishi ]