Walce drogowe i wibracyjne

Do robót ziemnych oraz niektórych robót torowych i budowlanych stosuje się specjalne maszyny i urządzenia zagęszczające. W zależności od stopnia wymaganego zagęszczenia oraz właściwości fizykochemicznych gruntu lub zagęszczanego materiału rozróżnia się następujące rodzaje zagęszczania: wałowanie, czyli statyczne oddziaływanie przetaczanych walców; — ubijanie, czyli dynamiczne oddziaływanie swobodnie spadającego ciężaru; — wibracja, polegająca na przenoszeniu na grunt drgań o dużej częstotliwości i małej amplitudzie; — wibracja połączona z uderzeniami.
Podczas wymian ciągłych nawierzchni zagęszcza się oczyszczoną warstwę podsypki po zdjęciu starych przęseł torowych. Do zagęszczania stosuje się głównie walce wibracyjne albo zagęszczarki wibracyjne. Walce drogowe są używane wyjątkowo, ze względu na małą skuteczność przy wałowaniu podsypki, a także niewielki zakres typowych robót ziemnych. Podobnie do zagęszczania skarp podtorza stosuje sie zagęszczarki wibracyjne, gdyż walce drogowe nie są przydatne do tego rodzaju robót. Walce drogowe są powszechnie stosowane przy budowie i naprawach dróg bitych oraz przy wznoszeniu nasypów kolejowych. Walce drogowe powinny zapewniać właściwy stopień zagęszczenia i równą powierzchnię, być proste i łatwe w obsłudze oraz zapewniać dobrą widoczność pola pracy. Zależnie od konstrukcji rozróżnia się: — walce gładkie; — walce okołkowane, mające przytwierdzone na stałe lub rozłącznie do cylindrycznego walca kołki zagęszczające; — walce wielokołowe, zestawione z kół typu samochodowego, osadzonych na jednej lub dwóch osiach i odpowiednio obciążonych; — walce wibracyjne. Do najczęściej eksploatowanych walców drogowych należą walce gładkie WDT-IA i WDT-2A. Są to trzykołowe walce statyczne oddziaływania o zbliżonej konstrukcji, przeznaczone do zagęszczania warstw podbudowy pod nawierzchnie smołospoiwne, smołobetonowe, asfaltobetonowe, tłuczniowe, żwirowe oraz przy wszelkiego rodzaju naprawach i przebudowie dróg. Walce mogą być wyposażone w zrywak hydrauliczny do spulchniania ubitych warstw naprawianej nawierzchni. [podobne: komunikacja drogowa, pranie tapicerki warszawa, bagażniki rowerowe ]

Samochód plywajacy MAW

Samochód pływający MAW zbudowany jest z wykorzystaniem wielu zespołów i elementów (np. silnik, podwozie i in.) samochodu osobowego terenowego GAZ-69. Samochód ten, wyposażony w szczelny kadłub, śrubę napędową i ster, przystosowany jest do pokonywania przeszkód wodnych przez pływanie. Jednocześnie duża ruchliwość taktyczna pojazdu pozwala mu poruszać sie swobodnie po różnego rodzaju drogach i bezdrożach, a także umożliwia łatwe zjeżdżanie do wody i wyjeżdżanie na brzeg po pokonaniu przeszkody wodnej. Nadwozie otwarte z odejmowanym da chem brezentowym mieści pięt osób. Każde siedzenie jest wyjmowane i wykonane z nietonącego materiału, tj. służyć może jako pływak ratunkowy. Wyposażenie: wciągarka z pionowym bębnem napędzana przez wał pośredni od wału napędowego, odśrodkowa pompa międzyprzegrodowa o wydajności 1 50 l/min, napędzana walem od skrzynki odbioru mocy, kotwica, 2 wiosła, zasłona przed falowaniem odkładana do przodu przed reflektory, dwa urządzenia holownicze na lądzie i na wodzie. Silnik w szczelnej grodzi. Samochód pływający BAW, zbudowany na bazie samochodu ZIŁ 157, ma wodoszczelny kadłub i skrzynię ładunkową z pokryciem brezentowym. Samochód ten służy do pokonywania przeszkód wodnych, jako środek do przeprawy wojska lub sprzętu. Kadłub podzielony jest na trzy sekcje: dziobowa (mieszczącą silnik), środkową (kabina kierowcy, część denna i przednia polowa skrzyni ładunkowej) oraz rufową (zbiornik paliwa, urządzenia sterujące, tylna część skrzyni ładunkowej z otwieraną burtą). Samochód wyposażony jest we wciągarkę o uciągu 4500 kG i linę o długości 65 m oraz urządzenie do centralnego pompowania kół. Napęd śrubowy od skrzynki odbioru mocy przez wały napędowe do walu trójłopatkowej śruby napędowej, wbudowanej w tunelu pod dnem kadłuba. Kierowanie w wodzie przednimi kolami i sterem za pomocą kierownicy. Wodę z kadłuba usuwa specjalny układ odwadniający. Wciągarka z poziomym bębnem i ślimakową przekładnią globoidalną, napędzana łańcuchem od skrzynki odbioru mocy, służy do wyciągania samochodu na brzeg po pokonaniu przeszkody wodnej, do jazdy po bezdrożach a także do wyciągania innych pojazdów. [podobne: pranie tapicerki warszawa, przewozy autokarowe warszawa, wózki widłowe ]