Lekkie oczyszczarki wirnikowe OWTL-108

Lekki e oczyszczarki wirnikowe OWTŁ-108, produkowane przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczecińskim, są przystosowane do oczyszczania tłucznia w torze od czoła podkładów, Oczyszczarka składa się z wirnika oraz wózka z własnym mechanizmem jazdy. Wirnik jest połączony z ramą wózka przegubowo, dzięki czemu może być podnoszony i przemieszczany w płaszczyźnie pionowej. Podobnie wózek może być odbezpieczony i w razie potrzeby zestawiony z toru. W głowicy wirnika są wbudowane silnik elektryczny oraz przekładnia zębata, napędzająca bęben wirnika o średnicy 566 mm. Na bębnie są wycięte w trzech rzșdach prostokątne otwory, w które wmontowane są ogniwa łańcuchów. Obracający się wirnik, pod wpływem siły odśrodkowej powoduje rozprostowanie sie łańcuchów, dzięki czemu średnica robocza wirnika zwiększa się do 970 mm. Wirnik od strony torowiska jest ograniczony kratą, wykonaną z kątowników i prętów tworzących sito, przez które są odrzucane odsiewki. Rozrzut odsiewek ogranicza się przez zakładanie osłony kierującej. Do głowicy wirnika są przytwierdzone gumowe osłony 6, zabezpieczające obsługę przed odpryskami oczyszczanego tłucznia. Spawana rama wózka, połączona z głowicą wirnika dźwigarem rurowym, stanowi konstrukcje jezdną oczyszczarki i ponadto umożliwia, dzięki mechanizmowi śrubowemu, zmianę położenia głowicy lub wózka. Uniesienie wózka z toru jest możliwe po odchyleniu dźwigni zatrzasku rolek prowadnych, toczących się po wewnętrznej stronie szyny, co powoduje zwolnienie zacisku i umożliwia — po Obróceniu rękojeści — odsunięcie rolek i zdjęcie wózka z szyn. Podnoszenie lub opuszczanie głowicy winnika umożliwia wciągarka bębnowa, zamontowana na ramie wózka. Posuw roboczy wózka zapewnia silnik elektryczny, który poprzez sprzęgło elastyczne i przekładnię zębatą przenosi napęd na przekładnie łańcuchową. Przekładnia łańcuchowa przekazuje moment obrotowy na rolki toczne, osadzone na ramie wózka.[podobne: siłowniki hydrauliczne, prowadzenie ltd, przekładnia zębata ]

Zespoły Dual-Range

Różne wersje zespołów Dual-Range (np. CRUISE-0-MATIC, DUAL-POWER, FLIGHTOMATIC 1961, MULTI-DRIVE, TWIN TURBO-DRIVE itd.) instalowane są w samochodach wyposażonych w silniki o dużych mocach. System FORD-O-MATIC 1959 (lub FORD-O-MATIC Two Speed). Automatyczna skrzynka biegów wyróżniająca się brakiem biegu pośredniego do jazdy w przód, stosowana w rozmaitych wykonaniach od roku 1959 w niektórych modelach samochodów osobowych koncernu Ford. Zespół składa gię z przekładni hydrokinetycznej (pompa, turbina, kierownica, zakres przełożeń . . . 2,4 lub .2,6) oraz zespolonej przekładni planetarnej. Zespolona przekładnia planetarna zespołu FORD-O-MATIC 1959, o identycznym układzie i podobnej zasadzie działania jak przekładnie planetarne licznych innych zespołów (np. DYNAFLOW 1948, 1953, 1055 oraz 1056, POWERGLIDE 1950 oraz 1953 itd.), składa się z małego kola słonecznego, zazębionego poprzez krótkie satelity z kołem pierścieniowym, oraz z duż ego koła słonecznego, zazębionego poprzez długie satelity z krótkimi satelitami. Duże koło słoneczne poląuone jest na stałe z turbina przekładni hydrokinetycznej. Bieg jałowy zespołu (wyłączenie napędu) ustawia hydrauliczny układ sterujący przez wyłączenie obu hamulców taśmowych oraz sprzęgła wielotarczowego. Bieg zwolniony włącza układ sterujący przez włączenie przedniego hamulca, przy Czym sprzęgło wielotarczowe i tylny hamulec pozostają wyłączone. W’ takiej sytuacji przedni hamulec utrzymuje w bezruchu małe kolo słoneczne, wskutek czego duże kolo słoneczne przekręcając długie satelity zmusza krótkie satelity do obiegania wokół nieruchomego małego koła słonecznego. W rezultacie koszyk satelitów wraz z wałem zdawczym obraca się w ślad za dużym kołem słonecznym, lecz znacznie wolniej (przełożenie zwalniające najczęściej 1,75), Bieg bezpośredni włącza układ sterujący przez włączenie sprzęgła wielotarczowego, przy czym oba hamulce pozostają wyłączone. W takiej sytuacji sprzęgło wielotarczowe zmusza duże i małe koło słoneczne do wirowania z jednakowymi prędkościami, czyli rygluje przekładnię planetarną, która tym samym sprzęga wał turbiny wprost z wałem zdawczym (przełożenie bezpośrednie). [więcej w: przekładnia zębata, granulaty tworzyw, siłowniki hydrauliczne ]