Usterki silnika

Silnik zaczyna pracować, lecz zatrzymuje się po rozruchu — zbyt wczesne wyłączenie zasysacza —brak paliwa w zbiorniku — zamknięty kran dopływu paliwa — nieszczelność lub zaślepienie przewodu paliwa zanieczyszczenie filtru siatkowego paliwa na wlocie do komory pływakowe woda w komorze pływakowej gaźnika — nieszczelność osadnika paliwa — zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa — wadliwa regulacja lub niedomaganie urządzenia biegu jałowego niedomaganie pompy paliwa — przechłodzenie silnika. Silnik pracuje nieregularnie z każdą prędkością biegu. Usterki instalacji zapłonowej — zawilgocenie, zaolejenie lub zanieczyszczenie świec zapłonowych — nieprawidłowy odstęp elektrod Świec zapłonowych — pęknięcie izolatora lub uszkodzenie świecy zapłonowej niewłaściwa wartość cieplna świec zapłonowych — uszkodzenie uszczelki świecy zapłonowej — uszkodzenie, odłączenie się lub obluzowanie zacisków przewodów zapłonowych — niewłaściwa kolejność zapłonu — uszkodzenie lub zawilgocenie kondensatora zawilgocenie lub przegrzanie cewki zapłonowej — wadliwe ustawienie wyprzedzenia zapłonu wadliwa regulacja odstępu styków lub usterka przerywacza — pęknięcie pokrywy rozdzielacza — pęknięcie sprężynki palca rozdzielacza — obluźnienie się zacisków przewodów na czopach biegunowych akumulatora. Usterki układu zasilania — zanieczyszczenie zbiornika paliwa — zaślepienie wywietrznika zbiornika paliwa — nieszczelnośc lub zanieczyszczenie przewodów paliwa — zanieczyszczenie filtru siatkowego paliwa na wlocie do komory plywakowej — woda w komorze pływakowej gaźnika — nieszczelność lub zawieszenie się zaworka pompy paliwa uszkodzenie sprężynki zaworka lub przepony pompy paliwa. Niewłaściwa mieszanka — zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa — nieszczelność rury ssącej — włączony zasysacz — nieszczelność zaworka iglicowego lub pływaka gaźnika zbyt duża przepustowość dyszy głównej lub zbyt mała przepustowość kompensacyjnej dyszy powietrza (albo odwrotnie) zanieczyszczenie filtru powietrza. Inne usterki — nadpalenie się grzybka zaworu — wadliwe ustawienie luzów zaworów zawieszanie się zaworu lub popychacza — pęknięcie lub osłabienie sprężyny zaworu nieszczelność gniazd zaworów — zużycie cylindrów, tłoków i pierścieni tłokowych uszkodzenie lub nieszczelność uszczelki pod głowicą — przechłodzenie silnika. Nieregularny bieg jałowy silnika. Usterki instalacji zapłonowej — zawilgocenie, zaolejenie lub zanieczyszczenie świec zapłonowych = niewłaściwy odstęp elektrod świec zapłonowych. [podobne: serwis Skoda, auta zastępcze, renault twingo ]

Zła mieszanka

Mieszanka jest zbyt uboga — zasysacz nie jest włączony niecałkowite otwarcie kranu paliwa — paliwo zawiera wodę — zanieczyszczenie filtru paliwa lub przewodu doprowadzającego paliwo — zanieczyszczenie dyszy biegu jałowego zanieczyszczenie lub zbyt mała przepustowość dyszy rozruchowej — zanieczyszczenie gaźniczka rozruchowego — zanieczyszczenie lub zbyt mała przepustowość dyszy głównej — wadliwa regulacja urządzenia biegu jałowego nieszczelność rury ssącej — nieszczelność przewodów paliwa zamarzniecie wody w przewodach paliwa — wadliwa regulacja urządzenia rozruchowego — zbyt lekki pływak gaźnika — zużycie dźwigni pompy paliwa osłabienie sprężyny przepony pompy paliwa — zbyt duży luz w prowadnicach zaworów ssących — wadliwe ustawienie iglicy urządzenia kompensacyjnego — nieszczelność osadnika pompy paliwa. Zbyt niskie ciśnienie sprężania — niewłaściwe luzy zaworów lub brak luzów — uszkodzenie uszczelki pod głowicą cylindrów — uszkodzenie lub brak uszczelek świec zapłonowych — nieszczelność zaworów — zawieszenie się zaworu ssacego lub wydechowego uszkodzenie lub osłabienie sprężyn zaworów — zakleszczenie się pierścieni tłokowych — zużycie cylindrów, tłoków oraz pierścieni. Niska temperatura otoczenia — zbyt powolne obracanie wału korbowego przez rozrusznik w wyniku spadku pojemności akumulatora — zbyt duża lepkość oleju silnikowego — niedostateczne parowanie paliwa — zawilgocenie Świec zaplonowych. Inne usterki — zanieczyszczenie rury wydechowej lub tłumika — wadliwe ustawienie rozrządu — woda w cylindrach. Rozruch zimnego silnika nastręcza trudności Usterki instalacji elektrycznej — rozładowanie akumulatora — obluzowanie gie zacisków przewodów — zanieczyszczenie, zaolejenie lub zawilgocenie elektrod świec zapłonowych nieprawidłowy odstęp elektrod świec zapłonowych niedomagania rozrusznika — niewłaściwa kolejność zapłonu — zbyt duże lub zbyt małe wyprzedzenie zapłonu. Niedomagania gaźnika — wadliwe działanie zasysacza wadliwe działanie urządzenia rozruchowego — zanieczyszczenie gaźniczka rozruchowego — zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa. Inne usterki — nieszczelność rury ssącej — zbyt duże luzy w prowadnicach zaworów ssących — nieszczelność zaworów — zużycie cylindrów, tłoków i pierścieni tłokowych — zbyt duża lepkość oleju silnikowego. Rozruch gorącego silnika nastręcza trudności długotrwałe próby uruchomienia silnika z przymkniętą przepustnicą — przelewanie sie gaźnika (np. nieszczelność zaworka iglicowego — odgięcie dźwigni zaworka iglicowego itp.)• Silnik podczas rozruchu „odbija” (wał korbowy zmienia kierunek obrotu) — zbyt duże wyprzedzenie zapłonu usterka samoczynnego regulatora wyprzedzenia zapłonu. [podobne: serwis Skoda, auta zastępcze, renault twingo ]