Zagęszczarka podsypki BV-102

Zagęszczarka podsypki BV-102 może być sterowana ręcznie lub półautomatycznie. Maszyna jest wyposażona w wyrzutnicę do zjazdu na pobocze toru. Masa własna maszyny wynosi 9500 kg, a jej wymiary mm. Zagęszczarka podsypki D -9 pracuje z wydajnością 520 do 780 m/h. Podwozie maszyny stanowi rama oparta na dwóch zestawach z kołami jezdnymi o średnicy 850 mm. Na ramie, na amortyzatorach jest zmontowana obudowana ze wszystkich stron kabina maszynisty, w której są rozmieszczone przyrządy i dźwignie sterowania. Układ napędowy składa się z wysokoprężnego silnika Deutz o mocy 81 kW (110 KM), pomp hydraulicznych i prądnicy prądu przemiennego o mocy 50 kW. Prądnica jest napędzana przez wał przegubowy i sprzęgło główne silnika. Układ jazdy jest mechaniczny — z silnika spalinowego moment obrotowy — przez dwustopniową skrzynię przekładniową, sprzęgło i wał przegubowy — jest przenoszony na stożkową przekładnię osiową zestawu tylnego. Prędkość transportowa wynosi 70 do 80 km/h. Hydromechaniczny układ jazdy roboczej jest zsynchronizowany z układem hamulcowym, złożonym z hydropneumatycznych hamulców tarczowych, oddziałujących na oba zestawy kołowe. W czasie postoju maszyna jest dodatkowo hamowana ręcznym hamulcem postojowym. Mechanizmami roboczymi Są dwa bloki ubijaków wibracyjnych i dwa wibratory czołowe, zamontowane w środkowej części maszyny. Bloki są złożone z dwóch par ubijaków z elektrowibratorami o mocy 2,25 kW. Wibratory czołowe, napędzane elektrowibratorami także o mocy 2,25 kW, są zawieszone na belkach automatycznie podnoszonych oraz opuszczanych przy ruszaniu z miejsca i zatrzymywaniu się maszyny. Ubijaki wibracyjne wywierają dynamiczny nacisk 12,5 kN i statyczny — 0,55 kN, a płyty wibracyjne odpowiednio:25 i 1,1 kN. Zagęszczarka jest wyposażona dodatkowo w płużek, zawieszony na czołowej części ramy podwozia, i w szczotkę, zawieszoną z tyłu maszyny. Płużek jest nastawiany przez siłownik hydrauliczny, a szczotka jest napędzana przez silnik hydrauliczny. Zagęszczarka podsypki D-9 może być sterowana ręcznie albo półautomatycznie. Jej masa własna wynosi 15 000 kg, a wymiary 10 500X 2450* mm. [podobne: części wózki widłowe, nowy fiat tipo, serwis Fiat ]

Szczotka rotacyjna do zgarniania tłucznia

Do ramy maszyny może być przymocowana szczotka rotacyjna do zgarniania tłucznia w klatki między podkładami. Szczotka ta ma średnicę 650 mm, szerokość — 2840 mm i może być przemieszczana od 240 mm po niżej do 360 mm powyżej górnej krawędzi podkładów. Mechanizmy zagęszczarki są rozmieszczone na dwuosiowej platformie z kołami o średnicy 520 mm. Na ramie platformy jest usytuowana kabina maszynisty i maszynownia, w której znajdują się silnik wysokoprężny o mocy 56,5 kW (77 KM), prądnica o mocy 20 kVA i sprężarka. Do ramy platformy są przytwierdzone dwie grupy zagęszczaczy czołowych i ubijaków wibracyjnych. Maszyna jest wyposażona w pneumatyczny hamulec z klockami na wszystkich czterech kołach, i ręczny hamulec postojowy. Napęd maszyny jest hydromechaniczny. Podjazd roboczy odbywa się od dwustopniowego silnika hydraulicznego — przez trójpołożeniową nawrotnicę i układ mechaniczny z położeniem transportowym lub roboczym — na tylny zestaw napędowy. Jazda transportowa z prędkością do 65 km/h odbywa się po przekazaniu mocy na sprzęgło główne, wał przegubowy i przekładnię osiową zestawu tylnego. Podsypka w okienkach i na końcach podkładów jest zagęszczana dwoma blokami, złożonymi z czterech ubijaków wibracyjnych, drgających z częstotliwością 50 Hz. Ubijaki są napędzane silnikami elektrycznymi. Siła uderzenia ubijaków może być regulowana w granicach 8 do 20 kN, przy statycznym nacisku na tłuczeń 7 kN. Ubijaki są podnoszone i opuszczane siłownikami pneumatycznymi. Bloki ubijaków łączą się z ramą maszyny za pomocą wahaczy, co zapewnia równomierny docisk wszystkich ubijaków do zagęszczanej podsypki. Skarpy pryzmy podsypkowej są zagęszczane dwiema płytami wibracyjnymi, połączonymi przegubowo z ramą maszyny, przestawianymi w położenie robocze lub transportowe za pomocą siłowników hydraulicznych. W celu otrzymania właściwego profilu pryzmy należy odpowiednio ustawić skrzydła, przegubowo przymocowane do płyty. Każda z płyt może być oddzielnie uruchomiona, niezależnie Od drugiej. [podobne: części wózki widłowe, nowy fiat tipo, serwis Fiat ]