Działanie walców wibracyjnych

Napęd z wysokoprężnego silnika spalinowego jest przenoszony przez elastyczne sprzęgło gumowe na trzybiegową skrzynię przekładniową, a następnie na koła tylne. Koła tylne zespawane z płaszczy i blach bocznych są ułożyskowane na wale przytwierdzonym do ramy walca, Do wewnętrznej blachy bocznej jest przymocowany wieniec zębaty, przenoszący napęd ze skrzyni przekładniowej. Przez otwory w zewnętrznej blasze bocznej można uzupełniać lub wysypywać piasek. Koła przednie składają się ze stalowego płaszcza przykręconego do żeliwnych piast, ułożyskowanych na wale, przytwierdzonym do ramy. Rama przegubowo łączy się z jarzmem 4, osadzonym w przedniej ramie walca. Rama walca jest zespawana z grubych blach i kształtowników o dużej sztywności i dostatecznej wytrzymałości, Dla ułatwienia sterowania walcem i zrywakiem zastosowano układ hydrauliczny, złożony z pompy hydraulicznej typu PZ-IO, rozdzielaczy skrętu jarzma i zrywaka oraz zbiornika oleju hydraulicznego. Instalacja elektryczna, zasilana z baterii akumulatorów ładowanych przez prądnicę umieszczoną przy silniku, służy do uruchomienia silnika i oświetlenia maszyny. Walce wibracyjne płytowe, tak jak i walce kołowe, mogą być ciągnione lub samojezdne. Działanie walców wibracyjnych, podobnie jak i innych zagęszczających urządzeń wibracyjnych, polega na wykorzystaniu siły wymuszającej mimośrodowo obracających się mas. Walec wibracyjny ciągniony może być doczepiany do ciągnika kołowego lub gąsienicowego. Składa się on z ramy, blaszanej Obudowy, silnika, bębna wibracyjnego, przekładni wieloklinowej i mechanizmów sterowania. Bęben wibracyjny jest połączony z ramą gumowo-metalowymi amortyzatorami, które chronią silnik i pozostałe mechanizmy przed wstrząsami wibracyjnymi o częstotliwości 1600 do 2400 drgań/min, Stopień zagęszczenia jest bardzo wysoki, ponieważ siła wymuszająca wibracji kilkakrotnie przewyższa siłę statycznego oddziaływania walca. Zastosowanie walców wibracyjnych jest szczególnie uzasadnione wówczas, gdy użycie ciężkich walców drogowych jest utrudnione. [hasła pokrewne: części wózki widłowe, długoterminowy wynajem samochodów, serwis Fiat ]

Walce drogowe i wibracyjne

Do robót ziemnych oraz niektórych robót torowych i budowlanych stosuje się specjalne maszyny i urządzenia zagęszczające. W zależności od stopnia wymaganego zagęszczenia oraz właściwości fizykochemicznych gruntu lub zagęszczanego materiału rozróżnia się następujące rodzaje zagęszczania: wałowanie, czyli statyczne oddziaływanie przetaczanych walców; — ubijanie, czyli dynamiczne oddziaływanie swobodnie spadającego ciężaru; — wibracja, polegająca na przenoszeniu na grunt drgań o dużej częstotliwości i małej amplitudzie; — wibracja połączona z uderzeniami.
Podczas wymian ciągłych nawierzchni zagęszcza się oczyszczoną warstwę podsypki po zdjęciu starych przęseł torowych. Do zagęszczania stosuje się głównie walce wibracyjne albo zagęszczarki wibracyjne. Walce drogowe są używane wyjątkowo, ze względu na małą skuteczność przy wałowaniu podsypki, a także niewielki zakres typowych robót ziemnych. Podobnie do zagęszczania skarp podtorza stosuje sie zagęszczarki wibracyjne, gdyż walce drogowe nie są przydatne do tego rodzaju robót. Walce drogowe są powszechnie stosowane przy budowie i naprawach dróg bitych oraz przy wznoszeniu nasypów kolejowych. Walce drogowe powinny zapewniać właściwy stopień zagęszczenia i równą powierzchnię, być proste i łatwe w obsłudze oraz zapewniać dobrą widoczność pola pracy. Zależnie od konstrukcji rozróżnia się: — walce gładkie; — walce okołkowane, mające przytwierdzone na stałe lub rozłącznie do cylindrycznego walca kołki zagęszczające; — walce wielokołowe, zestawione z kół typu samochodowego, osadzonych na jednej lub dwóch osiach i odpowiednio obciążonych; — walce wibracyjne. Do najczęściej eksploatowanych walców drogowych należą walce gładkie WDT-IA i WDT-2A. Są to trzykołowe walce statyczne oddziaływania o zbliżonej konstrukcji, przeznaczone do zagęszczania warstw podbudowy pod nawierzchnie smołospoiwne, smołobetonowe, asfaltobetonowe, tłuczniowe, żwirowe oraz przy wszelkiego rodzaju naprawach i przebudowie dróg. Walce mogą być wyposażone w zrywak hydrauliczny do spulchniania ubitych warstw naprawianej nawierzchni. [podobne: części wózki widłowe, długoterminowy wynajem samochodów, serwis Fiat ]