Długość mijanki przyjmuje się na dwa pociągi a zatem: lm = 2 X 29 + 2 X 7,0 (2 rozjazdy) + 10,0 (rezerwa) L = 82,0 m. Średnia szybkość przejazdu z obciążonym pociągiem: 2 X 8 + 1 X 15 + 1 X 15 – V s = 11,5 km przyjęto z rezerwą Vs = 10 km/godz. Średnia szybkość próżnego pociągu V = 15 km/godz. Jednorazowy załadunek materiałów na pociąg wynosi: G = 16 X 1,0 = 16,0 m3. Ilość cykli pociągów: C=-= pociągów G 16. Czas jednego cyklu pociągu na odcinku pomiędzy mijankami może wynosić: T 600 t = 50 minut Przy założonych szybkościach obliczeniowych przejazd przez odcinek między mijankami decydujący o przelotności całej linii wynosi: 4 km X 6min= 24 minut – jazda z ładunkiem, km 4 km X 4 mtn=16 minut – jazda bez ładunku, km < 2 X 4 minuty = 8 minut , postój na mijankach. Razem 48 minut – 50 minut Przyjęcia pokrywają się więc z potrzebami. Całkowity czas przejazdu z placu materiałowego na miejsce budowy i z powrotem oraz z postojem na placu mater iałowym wyniesie: a) czas przejazdu pociągu z ładunkiem przez 3 odcinki między mijankami (w zaokrągleniu) 3 X 25 = 75 min b) czas postoju pociągu i manewrowania na placu budowy = 4 min c) czas powrotnego przejazdu pociągu bez ładunku przez 3 odcinki między mijankami 3 X 16 = 48 min d) czas dwukrotnego postoju pociągu bez ładunku na mijankach (w zaokrągleniu) 2 X 9 = 18 min e) czas postoju pociągu i manewrowanie na placu materiałowym = 5 min. Razem 150 min Ze względu na ilość odcinków trzeba uruchomić trzy pociągi. Ustalając tabor należy przyjąć: 1) lokomotywy: 3 + 1 na rezerwę = 4 lokomotywy. 2) wywrotki: a) w pociągu 3 X 16 b) na placu ładunkowym c) na placu wyładunkowym d) 10% na rezerwę ogółem 88 wywrotek b. Harmonogramy transportu [przypisy: Wynajem samochodu Warszawa, serwis nissana warszawa, auta zastępcze ]

OBLICZENIE POTRZEBNEJ ILOSCI SRODKÓW TRANSPORTOWYCH

OBLICZENIE POTRZEBNEJ ILOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH. Potrzebną ilość N jednostek transportowych każdego typu można określić ze wzoru: N=– a gdzie: M – ilość materiałów do przewiezienia na dany punkt budowy w t, lub m, O – wydajność środka transportowego na jedną zmianę, obliczoną ze wzorów poprzednich w t, lub m3, n – ilość maszynozmian Jeżeli transport przeznaczony jest do obsługi maszyn pracujących nieprzerwanie, np. przy budowie nawierzchni betonowych, to ilość środków transportowych obsługujących te maszyny musi być taka, aby ruch ich odbywał się w sposób ciągły i nie powodował przestojów maszyn. Ilość jednostek transportowych N przy pracy ciągłej oblicza się wychodząc z założenia, że w czasie potrzebnym na jazdę z ładunkiem, wyładowanie i drogę powrotną jednego pojazdu powinny być załadowane wszystkie pozostałe pojazdy, co można wyrazić w następujący sposób: (N -1) t, = tw N t = t + Lx+ l + Lo We wzorach tych znak w – wyładowanie. Jeżeli w rzeczywistości N > t to ilość środków transportowych jest za duża i muszą one czekać na ładowanie i wyładowanie i odwrotnie, jeśli N < t, to ilość środków transportowych jest za mała i następują w pracy przerwy, a maszyny nie są w pełni wykorzystane. [więcej w: serwis nissana warszawa, Wynajem samochodu Warszawa, renault twingo ]