Usterki

Zbyt duże lub zbyt małe wyprzedzenie wtryskiwania, wadliwe złożenie sprzęgła nastawnego pompy wtryskowej lub przekręcenie się jednej z jego polówek względem drugiej lub w stosunku do piasty przyspieszacza wtryskiwania, nadmierne zużycie rolek popychaczy w pompie wtryskowej — nadmierne zużycie garbów wałka kułaczkowego — wadliwe ustawienie wyprzedzenia wtryskiwania. Zbyt niskie Ciśnienie sprężania — uszkodzenie uszczelek wtryskiwaczy — przymknięcie przepustnicy dławicy nastawnej — obluzowanie się wtryskiwaczy w gniazdach. Niska temperatura otoczenia — zbyt powolne obracanie wału korbowego przez rozrusznik wskutek spadku pojemności akumulatora — zbyt duża lepkość oleju silnikowego. Silnik zatrzymuje się po rozruchu Niedostateczny dopływ paliwa do pompy wtryskowej przymknięty kran dopływu paliwa — zanieczyszczenie przewodu niskiego ciśnienia — zanieczyszczenie filtrów paliwa zaślepienie wywietrznika zbiornika paliwa. Zapowietrzenie urządzenia wtryskowego nieszczelność przewodu ssącego — obluzowanie się wkrętów zaślepiających- Usterki pompy zasilającej — zakleszczenie się tłoczka zanieczyszczenie filtru siatkowego — zanieczyszczenie lub nieszczelność zaworków. Wtryskiwacze działają wadliwie patrz wyżej. Zbyt niskie ciśnienie sprężania — patrz wyżej. Silnik pracuje nieregularnie Niedostateczny dopływ paliwa do pompy wtryskowej nieczyszczenie przewodu niskiego ciśnienia — zanieczyszczenie filtrów paliwa — zanieczyszczenie wywietrznika zbiornika paliwa. Usterki pompy zasilającej — zakleszczenie się tłoczka zanieczyszczenie filtru siatkowego — zanieczyszczenie lub nieszczelność zaworków. Niedomagania pompy wtryskowej — zapowietrzenie pompy wtryskowej zawieszenie sie tłoczka jednej z sekcji tłoczących — pęknięcie sprężyny jednego z tłoczków — nadmierne zużycie rolek popychaczy = zawieszenie się popychacza w prowadnicy lub zatarcie się rolki popychacza — uszkodzenie sprężyny zaworka odcinającego — uszkodzenie zaworka odcinającego — zawieszenie się lub nieszczelność zaworka odcinającego niejednakowe dawkowanie paliwa przez poszczególne sekcje tłoczące usterka regulatora obrotów (pompy wtryskowej) — brak lub nadmiar oleju w regulatorze — zbyt duże luzy w sprzęgle nastawnym. Niedomagania wtryskiwaczy — nieszczelność rozpylaczy zbyt duże różnice ciśnienia wtryskiwania poszczególnych wtryskiwaczy — uszkodzenie lub osłabienie sprężyny wtryskiwacza — uszkodzenie lub nieszczelność przewodu wysokiego ciśnienia. [hasła pokrewne: serwis Skoda, Skoda Wrocław, renault twingo ]

Gaszenie płomieni

Wyłączyć w miare możności dopływ paliwa do gaźnika — przez naciśnięcie na pedał przyspieszenia otworzyć maksymalnie przepustnice, aby jak najszybciej opróżnić gaźnik z paliwa — wyłączyć zapłon — otworzyć drzwi nadwozia — gasić płomienie przy użyciu gaśnicy śniegowej lub tetrowej, tłumić płomienie szmatami, kocem azbestowym i piaskiem lub ziemią, przetoczyć samochód na otwartą przestrzeń — nie używać nigdy wody do gaszenia płomieni.  Silnik nie daje się uruchomić. Rozrusznik nie przekręca wału korbowego. Wtryskiwacze nie działają lub działają wadliwie — zawieszanie się iglic rozpylaczy w ich prowadzeniach — nieszczelność lub znaczne zużycie rozpylaczy — zbyt duże przecieki paliwa przez prowadzenie iglic rozpylaczy — zanieczyszczenie gniazd iglic rozpylaczy nagarem — zbyt niskie ciśnienie wtryskiwania — przeciekanie oleju napędowego przez powierzchnie styku gniazda rozpylacza i obudowy wtryskiwacza — obluzowanie się lub uszkodzenie przewodów wysokiego ciśnienia — zapowietrzenie urządzenia wtryskowego. Pompa wtryskowa nie tłoczy paliwa do wtryskiwaczy brak paliwa w zbiorniku — zamknięty kran dopływu pali — zaślepienie lub uszkodzenie wywietrznika zbiornika paliwa — nieszczelność lub zanieczyszczenie przewodów niskiego ciśnienia — zanieczyszczenie filtrów paliwa zapowietrzenie układu zasilania — tworzenie się korków parowych w przewodzie doprowadzającym paliwo do pompy wtryskowej — usterka pompy zasilającej — znaczne zużycie zespołów cylinderka i tłoczka — zanieczyszczenie zaworków odcinających — osłabienie lub uszkodzenie sprężyn zaworków odcinających — zbyt małe dawkowanie pompy wtryskowej podczas rozruchu — zbyt małe dawkowanie pompy wtryskowej podczas biegu jałowego — niewłaściwy początek tłoczenia — odłączenie sie lub urwanie cięgła pedału przyspieszenia — uszkodzenie wałka napędu pompy wtryskowej lub ścięcie klina wałka. Podgrzewacze nie działają — przerwa w obwodzie podgrzewaczy (uszkodzenie spirali grzejnej podgrzewacza, przepalenie się opornika, uszkodzenie, odłączenie lub obluzowanie końcówki przewodu) zwarcie spirali grzejnych — uszkodzenie przewodu doprowadzającego prąd do podgrzewaczy — zbyt krótki okres żarzenia podgrzewaczy (okres żarzenia zwykle powinien wynosić 60…80 sekund) — nadmierne rozładowanie akumulatora. [podobne: serwis Skoda, Skoda Wrocław, renault twingo ]