Niewłaściwe prowadzenie samochodu przez kierowcę

W ogumieniu niewłaściwe prowadzenie samochodu przez kierowcę (zbyt częste używanie hamulców, zbyt gwałtowne przyspieszanie, nieprawidłowe wykorzystywanie biegów) zużywa zbyt dużo oleju. Zużycie tłoków i pierścieni tłokowych — zakleszczenie się pierścieni tłokowych niewłaściwe założenie pierścieni tłokowych — niedostateczna sprężystość pierścieni tłokowych — zbyt wysoki poziom oleju w misce olejowej przeciekanie oleju przez nieszczelności — nieszczelność lub uszkodzenie miski olejowej — nieszczelność pokrywy rozrządu — wydostawanie sie oleju przez odpowietrznik —nieszczelność prowadnic zaworów. Spaliny mają barwę stalowo-blękitną. Zbyt wysoki poziom oleju w misce olejowej — zbyt wysokie ciśnienie w układzie smarowania — zbyt mała lepkość oleju silnikowego — znaczne zużycie gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych — zakleszczenie sie lub pęknięcia pierścieni tłokowych — zbyt dużo oleju w mieszance (przy smarowaniu mieszankowym) — nieszczelność prowadnic zaworów — nieszczelność zaworów ssących. Spaliny mają barwę czarną (zawierają sadze) Zawieszenie się zasysacza (przesłonki rozruchowej) — niewyłączenie urządzenia rozruchowego— zasysacz jest niepotrzebnie włączony — zawieszenie się iglicy zaworka iglicowego zbyt wysokie ciśnienie tłoczenia pompy paliwa. Spaliny mają baruę białą (para wodna w spalinach, widoczna w niskiej temperaturze zewnętrznej — poniżej 10 oc). Przechłodzenie lub niedostateczne nagrzanie silnika — nieszczelność uszczelki pod głowicą — zawilgocenie tłumika (np. podczas mycia samochodu) nie zatrze się po wyłączeniu zapłonu, odlaczenie sie przewodu do zwierania (zapłon iskrownikowy) — krótkie zwarcie w lampce kontrolnej — uszkodzenie przełącznika — samozapłony mieszanki w cylindrach — detonacje w cylindrach wskutek stosowania paliwa o zbyt niskiej liczbie oktanowej — przegrzanie silnika — niewlaściwa wartość cieplna świec zapłonowych, Uwaga — w celu zatrzymania silnika należy zamknąć dopływ paliwa. Zapalenie się paliwa w gaśniku (pożar silnika). Zapłony mieszanki w rurze ssącej lub gaźniku („strzał” do gaźnika wskutek ubogiej mieszanki, zawieszenia się zaworu ssącego lub zbyt dużego wyprzedzenia zapłonu). [przypisy: surowce wtórne, fotele masujące, mechanik samochodowy ]

Pojazdy gąsienicowe

Pojazdy gąsienicowe są szeroko stosowane jako wyrzutnie wszelkiego rodzaju pocisków rakietowych. Wojskowe pojazdy specjalne o typowych podwoziach różnią sie od pojazdów specjalnych używanych w gospodarce cywilnej tym, że budowane są zasadniczo na podwoziach samochodów terenowych, Wojskowe urządzenia specjalne w wielu przypadkach są takie same lub podobne jak urządzenia specjalne wykorzystywane w gospodarce cywilnej, np. cysterny, wywrotki, dźwigi, świdry, sanitarki itp. Ponadto wojsko użytkuje pojazdy specjalne, na których zainstalowane są urządzenia zabezpieczające wykonanie zadań przez poszczególne rodzaje broni i służb nowoczesnej armii. Często są to pojazdy budowane wyłącznie do celów specjalnych. Artyleria rakietowa. Samochody specjalne, służące jako wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych, budowane są na podwoziach typowych uniwersalnych samochodów terenowych. Najczęściej samochody takie wykorzystywane są zarówno do transportu jak i przygotowania rakiet (rakiety) do odpalania i nakierowania ich na cel. Samochody z reguły wyposaża sie w odpowiednie urządzenia dźwigowe, służące do ustawienia wyrzutni lub rakiety pod odpowiednim kątem i w żądanym kierunku. Urządzenia takie napędzane są od silników pojazdów lub hydraulicznie.
Pojazdy tego typu są z reguły napędzane przez silnik pojazdu. Samochód wywrotka M 47 ma metalową skrzynię ładunkową o pojemności 1,9 ma i służy do prac drogowo-budowlanych. Pompa podnośnika hydraulicznego umieszczonego za kabiną kierowcy napędzana jest przez silnik samochodu. Podnośnik sterowany jest z kabiny kierowcy88-67. Wielolufowa wyrzutnia rakiet na podwoziu samochodu GAZ-63 ny 6,1 tony; długość 5990 mm, szerokość 2160 mm, wysokość 2600 mm, prześwit poprzeczny 350 mm, rozstaw osi 3600 88-71. wywrotka M 47 mm. Zużycie paliwa około 41 1/100 km. [przypisy: skup samochodów warszawa, szamba ekologiczne, surowce wtórne ]