Niedomagania silnika żarowego

Zmniejszenie dawkowania nie powoduje zwolnienia biegu silnika. Zbyt duże dawkowanie (np. wskutek wadliwej regulacji pompy wtryskowej). Silnik przyspiesza swój bieg (przejawia skłonność do rozbiegania) Zablokowanie regulatora — zakleszczenie się zębatki sterującej (np. wskutek zatarcia tłoczka). Read more… »

Zbyt niskie ciśnienie wtryskiwania

Zanieczyszczenie niektórych kanalików wylotowych w rozpylaczach wielootworkowych — osłabienie lub uszkodzenie sprężyny wtryskiwacza — zawieszanie się iglicy w jednym lub kilku wtryskiwaczach — nieszczelność rozpylaczy — zbyt małe wyprzedzenie wtryskiwania zbyt niskie ciśnienie sprężania — wadliwe ustawienie rozrządu. Spaliny mają barwę stalowo-blękitmą. Zbyt obfite smarowanie — zbyt małe wyprzedzenie wtryskiwania, przechłodzenie lub niedostateczne nagrzanie silnika — zbyt długa praca silnika na biegu jałowym — zbyt niskie ciśnienie sprężania — zbyt mała sprężystość pierścieni tłokowych — niewłaściwe założenie pierścieni tłokowych zużycie tłoków i pierścieni tłokowych — działanie pompujące pierścieni tłokowych. Spaliny barwę czarną i zawierają sadze Zbyt duże dawkowanie paliwa (obluzowanie się i przestawienie zderzaka ograniczającego skok zębatki sterującej lub zluźnienie i przestawienie się śruby zderzakowej regulatora — albo rozregulowanie się mechanizmu sterującego wydajnością sekcji tłoczących) — zbyt niskie ciśnienie wtryskiwania zbyt małe wyprzedzenie wtryskiwania — zanieczyszczenie filtru powietrza — zbyt duże obciążenie zewnętrzne silnika zbyt niskie ciśnienie sprężania — częściowe przymknięcie przepustnicy w dławicy nastawnej. Spaliny barwę białą (para wodna w spalinach widoczna w niskiej temperaturze otoczenia — poniżej 10 oc). Read more… »

Inne usterki

Zbyt duże luzy miedzyzębne w napędzie pompy wtryskowej niewłaściwe luzy lub nieszczelność zaworów silnika. Silnik nie rozwija pełnej mocy znamionowej. Pompa wtryskowa tłoczy zbyt mało paliwa — obluzowanie się i przesunięcie zderzaka ograniczającego skok zębatki sterującej lub śruby zderzakowej regulatora znaczne zużycie zespołów cylinderka i tłoczka — niewłaściwe dawkowanie poszczególnych sekcji tłoczących — zawieszanie się tłoczków w cylinderkach — nieszczelność złączy przewodów wysokiego ciśnienia — osłabienie lub uszkodzenie sprężyny zaworka odcinającego — zawieszanie się lub nieszczelność zaworków odcinających — niewłaściwe ustawienie wyrównywacza (korektora) — zapowietrzenie układu wtryskowego — zanieczyszczenie filtrów paliwa — nieszczelność osadnika pompy zasilającej nieszczelność lub zanieczyszczenie przewodu niskiego ciśnienia — usterka pompy zasilającej. Niewłaściwe wyprzedzenie wtryskiwania zbyt duże wyprzedzenie wtryskiwania (twardy bieg silnika) — zbyt małe wyprzedzenie wtryskiwania (ciemny dym w spalinach). Nieprawidłowe działanie wtryskiwaczy — nieszczelność lub znaczne zużycie rozpylaczy — zbyt duże przecieki oleju napędowego przez prowadzenia iglic rozpylaczy — zbyt duży przeciek oleju napędowego przez powierzchnie styku gniazda rozpylacza i obudowy wtryskiwacza zanieczyszczenie kanalików wylotowych rozpylaczy (wielootworkowych) uszkodzenie lub osłabienie sprężyny wtryskiwacza niewłaściwe ciśnienie wtryskiwania wadliwe rozpylanie, Inne usterki — nieszczelność zaworów ssących lub wydechowych niewłaściwe luzy zaworów zużycie i pierścieni tłokowych — zakleszczenie się pierścieni tłokowych — wadliwe ustawienie rozrządu — wadliwe ustawienie pompy wtryskowej na silniku niedostateczne chłodzenie silnika — niedostateczne smarowanie silnika zanieczyszczenie filtru powietrza zanieczyszczenie tłumika lub rury wydechowej. Read more… »

Inne niedomagania silnika

Read more… »

Nadwozia samoniosące

Ze względu na konstrukcję spodu, wśród nadwozi samoniosących dają się wyodrębnić dwa podstawowe rozwiązania: — nadwozie jest przyspawane do klasycznej ramy podłużnicowej, której przekroje, a co zatem idzie i ciężar są odpowiednio zmniejszone, w porównaniu z ramą niezależną, — nadwozie przenosi wszystkie obciążenia, przy czym jego spód z przyspawanymi elementami, które tylko wzmacniają pewne przekroje lub służą do mocowania zespołów podwozia, tworzą tzw. ramę szczątkowa. Rama płytowa z reguły tłoczona jest z blachy stalowej i w postaci jednego lub kilku polaczonych ze sobą członów stanowi zarazem spód częściowo niosącego nadwozia samochodu. Ramę płytową usztywnia zwykle główny element niosący. Ramy płytowe spotykane najczęściej w samochodach osobowych, mają belki centralne w postaci skrzynkowych kształtowników. Read more… »

Sprzęgło

Read more… »

Niedomagania silnika zasilanego gazem

Read more… »

Silnik

Read more… »

Niedomagania planetarnej skrzynki biegów

Najczęściej występują: hałaśliwe przełączanie biegów — nadmierne zużycie kół zębatych — zużycie stożkowych przylgni ślizgowych synchronizatora uszkodzenie zatrzasków synchronizatora niezupełne wyłączanie się sprzęgła — zbyt lepki olej w obudowie skrzynki biegów (stężenie w porze zimowej) — peknięcie sprężynki zatrzasku wodzika — częściowe wykruszenie zębów kół skrzynki biegów. Skrzynka biegów nadmiernie się rozgrzewa — zbyt wysoki poziom oleju w obudowie skrzynki biegów zbyt niski poziom oleju w obudowie skrzynki biegów lub brak oleju wadliwe złożenie skrzynki biegów — nadmierne zużycie Zębatych i łożysk tocznych. Wyciekanie oleju ze skrzynki biegów — zbyt wysoki poziom oleju w obudowie skrzynki biegów— zużycie lub uszkodzenie uszczelki tylnego łożyska wału głównego — zużycie wału (pod uszczelką) — zluzowanie się lub nieszczelne osadzenie śrub mocujących pokrywę — zaślepienie odpowietrznika — uszkodzenie uszczelki pokrywy — pęknięcie obudowy lub pokrywy skrzynki biegów. Zablokowanie skrzynki biegów — zablokowanie współpracujących kół zębatych przez obcy przedmiot — zablokowanie zatrzasku wodzika — uszkodzenie łożyska tocznego wadliwe złożenie skrzynki biegów. Planetarna skrzynka biegów pracuje hałaśliwie (brzęczenie, gwizdanie itp.) — niedostateczna ilość oleju w skrzynce ślizganie się taśm hamulcowych — nadmierne zużycie zębów kół zębatych nadmierne zużycie wałków, łożysk lub tulejek kół zębatych. Read more… »

Niedomagania zwykłej skrzynki biegów

Read more… »