Inne usterki

Zbyt duże luzy miedzyzębne w napędzie pompy wtryskowej niewłaściwe luzy lub nieszczelność zaworów silnika. Silnik nie rozwija pełnej mocy znamionowej. Pompa wtryskowa tłoczy zbyt mało paliwa — obluzowanie się i przesunięcie zderzaka ograniczającego skok zębatki sterującej lub śruby zderzakowej regulatora znaczne zużycie zespołów cylinderka i tłoczka — niewłaściwe dawkowanie poszczególnych sekcji tłoczących — zawieszanie się tłoczków w cylinderkach — nieszczelność złączy przewodów wysokiego ciśnienia — osłabienie lub uszkodzenie sprężyny zaworka odcinającego — zawieszanie się lub nieszczelność zaworków odcinających — niewłaściwe ustawienie wyrównywacza (korektora) — zapowietrzenie układu wtryskowego — zanieczyszczenie filtrów paliwa — nieszczelność osadnika pompy zasilającej nieszczelność lub zanieczyszczenie przewodu niskiego ciśnienia — usterka pompy zasilającej. Niewłaściwe wyprzedzenie wtryskiwania zbyt duże wyprzedzenie wtryskiwania (twardy bieg silnika) — zbyt małe wyprzedzenie wtryskiwania (ciemny dym w spalinach). Nieprawidłowe działanie wtryskiwaczy — nieszczelność lub znaczne zużycie rozpylaczy — zbyt duże przecieki oleju napędowego przez prowadzenia iglic rozpylaczy — zbyt duży przeciek oleju napędowego przez powierzchnie styku gniazda rozpylacza i obudowy wtryskiwacza zanieczyszczenie kanalików wylotowych rozpylaczy (wielootworkowych) uszkodzenie lub osłabienie sprężyny wtryskiwacza niewłaściwe ciśnienie wtryskiwania wadliwe rozpylanie, Inne usterki — nieszczelność zaworów ssących lub wydechowych niewłaściwe luzy zaworów zużycie i pierścieni tłokowych — zakleszczenie się pierścieni tłokowych — wadliwe ustawienie rozrządu — wadliwe ustawienie pompy wtryskowej na silniku niedostateczne chłodzenie silnika — niedostateczne smarowanie silnika zanieczyszczenie filtru powietrza zanieczyszczenie tłumika lub rury wydechowej. Silnik stuka metalicznie podczas pracy pod obciążeniem Zbyt wysokie ciśnienie wtryskiwania zanieczyszczenie niektórych kanalików wylotowych w rozpylaczach wielootworkowych — zbyt duże wyprzedzenie wtryskiwania zbyt niska liczba cetanowa paliwa — niewłaściwe działanie przyspieszacza wtryskiwania niewłaściwe rozpylanie paliwa — zbyt niskie ciśnienie sprężania (co pociąga za sobą nadmierne opóźnienie samozapłonu wtryskiwanego paliwa) — zbyt duży luz tłoków w cylindrach — zbyt duże luzy w ułożyskowamu sworzni tłokowych — zbyt duże luzy w łożyskach głównych lub korbowych — zbyt mała odległość denka tłoka w chwili wykonywania zwrotu zewnętrznego od innych części komory spalania — zbyt duże luzy zaworów — niedostateczne chłodzenie. Silnik stuka i jednocześnie dyrni [hasła pokrewne: garaże blaszane, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, wynajem samochodów warszawa ]

Usterki

Zbyt duże lub zbyt małe wyprzedzenie wtryskiwania, wadliwe złożenie sprzęgła nastawnego pompy wtryskowej lub przekręcenie się jednej z jego polówek względem drugiej lub w stosunku do piasty przyspieszacza wtryskiwania, nadmierne zużycie rolek popychaczy w pompie wtryskowej — nadmierne zużycie garbów wałka kułaczkowego — wadliwe ustawienie wyprzedzenia wtryskiwania. Zbyt niskie Ciśnienie sprężania — uszkodzenie uszczelek wtryskiwaczy — przymknięcie przepustnicy dławicy nastawnej — obluzowanie się wtryskiwaczy w gniazdach. Niska temperatura otoczenia — zbyt powolne obracanie wału korbowego przez rozrusznik wskutek spadku pojemności akumulatora — zbyt duża lepkość oleju silnikowego. Silnik zatrzymuje się po rozruchu Niedostateczny dopływ paliwa do pompy wtryskowej przymknięty kran dopływu paliwa — zanieczyszczenie przewodu niskiego ciśnienia — zanieczyszczenie filtrów paliwa zaślepienie wywietrznika zbiornika paliwa. Zapowietrzenie urządzenia wtryskowego nieszczelność przewodu ssącego — obluzowanie się wkrętów zaślepiających- Usterki pompy zasilającej — zakleszczenie się tłoczka zanieczyszczenie filtru siatkowego — zanieczyszczenie lub nieszczelność zaworków. Wtryskiwacze działają wadliwie patrz wyżej. Zbyt niskie ciśnienie sprężania — patrz wyżej. Silnik pracuje nieregularnie Niedostateczny dopływ paliwa do pompy wtryskowej nieczyszczenie przewodu niskiego ciśnienia — zanieczyszczenie filtrów paliwa — zanieczyszczenie wywietrznika zbiornika paliwa. Usterki pompy zasilającej — zakleszczenie się tłoczka zanieczyszczenie filtru siatkowego — zanieczyszczenie lub nieszczelność zaworków. Niedomagania pompy wtryskowej — zapowietrzenie pompy wtryskowej zawieszenie sie tłoczka jednej z sekcji tłoczących — pęknięcie sprężyny jednego z tłoczków — nadmierne zużycie rolek popychaczy = zawieszenie się popychacza w prowadnicy lub zatarcie się rolki popychacza — uszkodzenie sprężyny zaworka odcinającego — uszkodzenie zaworka odcinającego — zawieszenie się lub nieszczelność zaworka odcinającego niejednakowe dawkowanie paliwa przez poszczególne sekcje tłoczące usterka regulatora obrotów (pompy wtryskowej) — brak lub nadmiar oleju w regulatorze — zbyt duże luzy w sprzęgle nastawnym. Niedomagania wtryskiwaczy — nieszczelność rozpylaczy zbyt duże różnice ciśnienia wtryskiwania poszczególnych wtryskiwaczy — uszkodzenie lub osłabienie sprężyny wtryskiwacza — uszkodzenie lub nieszczelność przewodu wysokiego ciśnienia. [hasła pokrewne: garaże blaszane, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, wynajem samochodów warszawa ]