Niewłaściwy stan techniczny silnika

Zbyt duże luzy zaworów — zbyt duży luz międzyzebny kół zębatych rozrządu — zbyt duże luzy w łożyskach dźwigienek zaworów — pękniecie sprężyny zaworu — obluzowanie łopatek wentylatora. Niedomagania – układu smarowania — brak lub zbyt niski poziom oleju w misce olejowej — zanieczyszczenie przewodu lub filtru oleju — niedostateczne smarowanie kół zębatych napędu rozrządu lub dźwigienek zaworów — zbyt duża lepkość oleju silnikowego — zbyt niskie ciśnienie oleju. Pracujący silnik syczy lub gwiżdże. Uszkodzenie uszczelki głowicy cylindrów lub świecy zaplonowej — pękniecie izolatora świecy zapłonowej — obluzowanie się świecy zapłonowej — nieszczelność rury ssącej. Silnik „strzela” gaźnik (zapłony mieszanki w rurze ssącej lub w gaźniku). Read more… »

Próby łączenia ramy podwozia z nadwoziem

Próby łączenia ramy podwozia z nadwoziem w jedną całość konstrukcyjną podejmowano już od pierwszych lat pojawiania się pojazdów samochodowych. Początkowe trudności w realizacji tego pomysłu wynikały z przyczyn materiałowych i konstrukcyjnych. Pierwsze nadwozia wykonywane były bowiem przeważnie z drewna, a natomiast ramy ze stali. Nie było więc możliwe stworzenie jednolitej konstrukcji, w której pracowałyby z jednakowym wytężeniem elementy sporządzone z materiałów 0 tak odmiennych własnościach, jak stal i drewno. Początkowo stosowano z reguły nadwozia samochodowe typu otwartego. Read more… »

Usterki instalacji zapłonowej

Zbyt małe wyprzedzenie zaplonu — usterki regulatora w rozdzielaczu — zanieczyszczenie nagarem komór spalania — brak zapłonów w jednym z cylindrów. Przeciążenie silnika — długotrwała jazda na niskim biegu długotrwała praca silnika ze zbyt wysoką szybkobieżnością na biegu luzem — poślizg sprzęgła — ocieranie się okładzin szczęk hamulcowych o bębny — włączenie ręcznego hamulca — zbyt małe luzy w łożyskach wału korbowego. Niedomagania układu smarowania — brak oleju lub zbyt niski poziom oleju w misce olejowej — nieodpowiedni gatunek oleju silnikowego — rozcieńczenie paliwem lub wodą oleju silnikowego — zanieczyszczenie filtru oleju lub przewodów oleju — wadliwa regulacja ciśnienia oleju — usterka lub zbyt mała wydajność pompy oleju. Inne usterki — niewłaściwy skład mieszanki — zanieczyszczenie tłumika lub rury wydechowej. Silnik niespodziewanie się zatrzymuje Niedomagania układu zasilania — opróżnienie się zbiornika paliwa — przerwanie dopływu paliwa do gaźnika — zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa. Read more… »

Przyczyny usterek

Niewłaściwa mieszanka — wadliwa regulacja urządzenia biegu jałowego — zanieczyszczenie lub zbyt mała przepustowość dyszy biegu jałowego — zbyt wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej — zbyt duży luz w ułożyskowaniu wałka przepustnicy nieszczelność rury ssacej — zbyt duże luzy w prowadnicach zaworów ssących — zbyt wczesne wyłączenie zasysacza nie rozwija pełnej mocy znamionowej. Usterki instalacji zapłonowej — zaolejenie, zanieczyszczenie lub zawilgocenie świec zapłonowych — nieprawidłowy odstęp elektrod świec zapłonowych — uszkodzenie izolatora świecy zapłonowej — uszkodzenie, odłączenie się lub obluzowanie przewodów świec zapłonowych — zanieczyszczenie, zawilgocenie lub wadliwe zamocowania pokrywy rozdzielacza zanieczyszczenie, zawilgocenie lub nadpalenie styków przerywacza — nieprawidłowy odstęp styków przerywacza niewłaściwe wyprzedzenie zapłonu — uszkodzenie lub wadliwe wbudowanie regulatora wyprzedzenia zapłonu — usterka przerywacza — uszkodzenie kondensatora obluzowanie się kondensatora. Niedostateczny dopływ paliwa do gaźnika — patrz obok. Niewłaściwy skład mieszanki — zbyt duża przepustowość głównej dyszy paliwa — zbyt mała lub za duża przepustowość kompensacyjnej dyszy powietrza — niecałkowite otwieranie się przepustnicy — zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa — usterka oszczędzacza — zanieczyszczenie filtru powietrza — niewłaściwe ustawienie podgrzewacza mieszanki. Zbyt niskie ciśnienie sprężania — patrz obok. Read more… »