Ubijaki wibracyjne zagęszczające podsypkę w okienkach między podkładami składają się z dwóch bloków zagęszczających, z których każdy zagęszcza podsypkę przy jednym toku szynowym czterema ubijakami wibracyjnymi o powierzchni 740 cm2. Odstęp między ubijakami może być regulowany w granicach 500 do 700 mm w zależności od odstępów między podkładami. Bloki zagęszczające są prowadzone na pionowych kolumnach i podnoszone lub dociskane do podsypki dwoma siłownikami hydraulicznymi. Bloki zagęszczające pracują na zasadzie wykorzystania siły wymuszającej, powstającej podczas ruchu obrotowego wału mimośrodowego. W wyniku wibracji o częstotliwości 38,3 HZ i amplitudzie drgań 3,5 mm osiąga się dynamiczną siłę uderzenia 5 k N (500 kG) na każdą płytę zagęszczającą. Statyczny nacisk ubijaka wibracyjnego, wywierany przez siłownik hydrauliczny, wynosi około 8 kN (800 kG), a jednostkowa siła zagęszczania — około 175 kN]m2 (1 , 75 kG/cm2). W czasie jazdy transportowej bloki zagęszczające podsypkę w okienkach między podkładami są ryglowane w położeniu podniesionym na wysokość 325 mm nad główką szyny. W środkowej części, z każdej strony maszyny, są zmontowane zagęszczacze czołowe, złożone z zagęszczającej płyty wibracyjnej o powierzchni 2600 cm2 i płyty dociskowej o powierzchni 4000 crn2 i długości 1420 mm. Płyta wibracyjna pracująca również na zasadzie wibracji, wytwarzanej przez obrót mimośrodu, służy do ustabilizowania położenia toru w planie i wywiera dynamiczny nacisk 5 kN (500 kG) przy częstotliwości wibracji 35 HZ (2100 obr/min). Podczas podjazdu roboczego maszyny zagęszczacze czołowe są podnoszone do góry dwoma siłownikami hydraulicznymi, a podczas opuszczania ubijaków wibracyjnych są opuszczane i dociskane do podsypki siłą około 10 kN (1000 kG). Ponadto jeden siłownik hydrauliczny służy do przyciskania płyty dociskowej do podsypki, co zapobiega wypływaniu zagęszczanej podsypki tłuczniowej. [patrz też: wypowiedzenie umowy proama, gratka pl samochody, wypowiedzenie umowy oc proama druk ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: gratka pl samochody wypowiedzenie umowy oc proama druk wypowiedzenie umowy proama