Uruchomienie sprężarki może nastąpić po upływie 5 do 10 minut od momentu uruchomienia silnika, po jego rozgrzaniu. Uruchomienie nastę puje po włączeniu sprzęgła głównego dźwignią przesuwaną w kierunku silnika. Po upływie 2 do 5 minut można obciążyć sprężarkę przez włączenie zaworów ssących pokrętłem 4 regulatora, po otwarciu kurków mufowych zbiornika wyrównawczego. W czasie pracy sprężarki, w chłodnicy międzyosiowej i Zbiorniku skrapla się woda, którą co 4 godziny należy usuwać otwierając kurki spustowe. Przynajmniej raz dzienne należy sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa. W tym celu wyłącza się z pracy regulator ciśnienia przez naciśnięcie trzpienia 2, co prowadzi do wzrostu ciśnienia w instalacji. Po przekroczeniu wyregulowanej granicy ciśnienia powinien zadziałać zawór bezpieczeństwa, wypuszczający nadmiar powietrza do atmosfery- Rodzaj zastosowanej aparatury elektrycznej oraz sposób podłączenia przedstawia rysunek 111-17. Do napędu narzędzi pneumatycznych eksploatowanych w służbie drogowej stosuje się również drogowe sprężarki przewoźne typu WD-52 (rys. 111-18). Podstawowym zespołem sprężarki typu WD-52 jest trzycylindrowa, chłodzona powietrzem dwustopniowa sprężarka, napędzana za pośred— nictwem odśrodkowego sprzęgła przez wysokoprężny silnik na licencji „Leylanda”. Sprężarka ma widlasty układ cylindrów oraz chłodnice mię— dzystopniową i końcową. Rama zespołu sprężarkowego zespawana z rur jest wykorzystywana również jako zbiornik wyrównawczy. Podwozie zespołu, wsparte na dwóch kołach pneumatycznych za pośrednictwem sprężyn nośnych, jest wyposażone w hamulec hydrauliczny. Zespół sprężarkowy typu W2P—218 jest przystosowany zarówno do napędu silnikiem spalinowym, jak i elektrycznym. W każdym cylindrze spręŻarki jest wbudowany jeden zespolony współcentryczny zawór ssąco-tło— czący (rys. 111-19). Zawór zespolony składa się z komory ssącej i tłocznej. Nad komorą ssącą znajduje się urządzenie do podwieszania płytek zaworu ssącego pod— czas regulacji jego wydajności. Zawory są zmontowane jeden wewnątrz drugiego, współcentrycznie względem siebie i osi cylindra. Wewnętrzna cześć jest ssąca, a zewnętrzna — tłoczna. Górna część gniazda stanowi sio— dło dla płytki zaworu ssącego i jednocześnie ogranicznik zaworu tłocznego, dolna zaś część — odwrotnie — jest gniazdem płytki roboczej zaworu tłocznego i ogranicznikiem płytek zaworu ssącego. [więcej w: pietrzak używane, otomoto puławy, gratka pl samochody ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: gratka pl samochody otomoto puławy pietrzak używane