Wydajność pracy wózkami. Wydajność pracy wozami konnymi. Dodatek do faktycznej odległości przewozu na każdy metr wysokości wzniesienia przy wzniesieniach większych niż 3 % i na każde 100 m odległości należy przyjmować 50 m, a zatem długość zastępcza, podobnie jak we wzorze 51 wyniesie: L = 0,50 L (i – 3) + L Wydajność pracy szuflami konnymi. Przy przewozie szuflami konnymi, droga ma kształt nie prosty lecz eliptyczny, wobec czego odległość przewozu należy zwiększyć o około 20%. Wydajność pracy transportu szynowego wąskotorowego. Wydajność transportu w tonach na jednostkę czasu (np. na zmianę) zależna jest od ilości cyklów roboczych, tj. obrotów pociągów i może być ogólnie określona wzorem gdzie: G=n•g•a•a 1l – ilość obrotów pociągów, g – ładowność wagonów w tonach, a – ilość wagonów o tej samej ładowności w pociągu kolejki, fJ. – współczynnik wykorzystania ładowności, fl – współczynnik wykorzystania dnia robocz ego, w transporcie zwykle fl = 0,80 -7- 0,85. . Bardziej analityczny jest wzór wyprowadzony z zależności między odległością transportu i szybkością przejazdu pociągów. Czas pełnego cyklu transportu pociągu w godzinach wynosi: l = t, + – + tw gdzie: tz – czas załadowania pociągu w godz, tli – czas wyładowania pociągu w godz, V – średnia szybkość przejazdu pociągu w obu kierunkach w km/godz, L – odległość transportu w km. W czasie T odpowiadającym długości jednej zmiany pociąg wykona ilość obrotów: n=-= t [więcej w: www otomoto pl, raiffeisen samochody poleasingowe rawa mazowiecka, wektor bielsko ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: raiffeisen samochody poleasingowe rawa mazowiecka wektor bielsko www otomoto pl