Wzory do obliczenia teoretycznej wydajności środków transportowych o pracy ciągłej oparte są na następujących podstawowych wzorach wyjściowych. G = 3600 F v m3/godz G = 3600 F V Y T/godz G = 3600 g v .T / godz gdzie: F – przekrój strumienia przepływu materiałów w m v – szybkość w m/sek, y – ciężar objętościowy materiału, g – ciężar 1 mb strumienia materiałów w tonach. Jeżeli ciągły ruch materiału odbywa się za pomocą naczyń przymocowanych do odpowiedniej prowadnicy, jak np. w podnośnikach wielonaczyniowych, to wtedy zamiast przekroju strumienia F we wzorach występuje: F = P Wydajność praktyczna Wydajność przenośników taśmowych Wydajność przenośnika taśmowego w T/godz oblicza G = 3600 F v Y B się ze wzoru gdzie: F – powierzchnia poprzecznego przekroju materiału na taśmie w m, v – szybkość poruszania się taśmy w m/sek, y – ciężar objętościowy materiału w T, f3 – współczynnik wykorzystania czasu pracy przenośnika. Do orientacyjn ych obliczeń wydajności przenośników w T/godz można stosować wzory przybliżone: przy płaskiej taśmie: G = 200 (0,9 B – 0,05)2 V Y B przy taśmie nieckowej: G = 400 (0,9 B – 0,05)2 vy B gdzie B – oznacza wartość liczbową szerokości taśmy VI m, [podobne: honda prelude forum, wektor renault, wypowiedzenie umowy oc proama druk ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: honda prelude forum wektor renault wypowiedzenie umowy oc proama druk