Budowa nawierzchni betonowej jest oddalona od placu materiałowego o 12 km. Dzienna wydajność robót w ciągu 10 godzin wynosi 120 m nawierzchni, przy czym zapotrzebowanie materiałów wynosi 1,6 m3 drogi. Budowa dysponuje motowozami marki LaWA Ns-3 i wagonami wywrotkami typu 1,0 Tw-l. Rozwiązanie: Ilość materiałów, którą należy przewieźć w ciągu jednego dnia pracy wynosi: M = 120 X 1,6 = 192,0 m3 Czas pracy środków transportowych w ciągu jednego dnia: T = 10 X 60 = 600 minut. Zakłada się, że trasę 12 km należy podzielić na trzy odcinki po 4 km urządzając dwie mijanki. Najniekorzystniejszy ze względu na spadki i łuki jest odcinek trzeci, w którym na odcinku dwóch km są wzniesienia (dla jadącego pociągu obciążonego) 12%, na jednym km są wzniesienia 6% oraz jeden km ma spadek 5% (do obliczeń przyjmuje się ten odcinek jako położony w poziomie). Ze względu na to, że trasa przebiega na poboczach drogi, której łuki są o promieniach co najmniej 300 m, opory ruchu na łukach pomija się. Przyjmujemy, że szybkość w km/godz na trzecim, najniekorzystniejszym odcinku będzie następująca: 8 km/godz (na II biegu) – na wzniesieniu 15 km/godz (na III biegu) – 15 km/godz (na III biegu). Jednostkowy opór zasadniczy obliczamy ze wzoru: Wz = 1,5 + 0,5 V 1) w = 1,5 + 0,5 X 8 = 5,5 kG/T 2) Wz = 1,5 + 0,5 X 15 = 9,0 kG/T Ciężar wagonów brutto wyniesie: 14 X 770 = 10780 kG 2 X .905 = 1 810 II 16 X 1500 = 24000 fil. Razem 36590 kG 37,0 ton. Długość pociągu 16 X 1,51 = 24,16 m 1 X 4,39 = 4,39 II 28,55 29,0 m. [patrz też: szpot otomoto, pietrzak otomoto, wektor bielsko ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: pietrzak otomoto szpot otomoto wektor bielsko