Utrudniony rozruch silnika — nieszczelność zaworu komory redukcyjnej drugiego stopnia, powodująca nadmierny w pływ gazu i zbytnie wzbogacanie mieszanki — zbyt mary skok otwarcia zaworu komory drugiego stopnia, powodujący zubożenie mieszanki napęcznienie uszczelki gumowej zaworu drugiego stopnia, powodujące zmniejszenie skoku zaworu i wypływu gazu z reduktora oraz zubożenie mieszanki uszkodzenie mechaniczne uszczelki gumowej zaworu drugiego stopnia, powodujące nieszczelność zaworu zbyt duże podciśnienie w komorze drugiego stopnia, spowodowane zanieczyszczeniem zaworu lub układu dźwigniowego — niewłaściwa regulacja reduktora (zbyt słabe napiecie sprężyny przepony pierwszego stopnia — zbyt silne napięcie sprężyny przepony głównej) — uszkodzenie urządzenia odciążająco-rozruchowego uszkodzenie lub nieszczelność przewodu gumowego łączącego rurę ssącą silnika z urządzeniem odciążająco-rozruchowym reduktora—zanieczyszczenie lub przymknięcie zaworu biegu jałowego wadliwe działanie zaworu zwrotnego zanieczyszczenie lub zatkanie filtru gazu — niedostateczny dopływ gazu do reduktora (wadliwe działanie lub niedostateczne otwarcie zaworu odcinającego lub zaworów butli albo zbyt niskie ciśnienie gazu w butlach), Silnik pracuje nieregularnie na biegu jałowym — niewłaściwa regulacja składu mieszanki biegu jałowego — nieszczelność zaworu komory redukcyjnej drugiego stopnia (zbyt bogata mieszanka) — uszkodzenie lub nieszczelności złącza przewodu biegu jałowego (zbyt uboga mieszanka) — zanieczyszczenie lub przewężenie kanału przewodu biegu jałowego (zbyt uboga mieszanka) — zanieczyszczenie lub uszkodzenie przewodu gumowego, łączącego rure ssącą silnika z urządzeniem odciążająco-rozruchowym (zbyt uboga mieszanka) — nieszczelność lub uszkodzenie urządzenia odciążająco-rozruchowego (zbyt uboga mieszanka) — zacinanie się układu dźwigniowego zaworu drugiego stopnia — zanieczyszczenie lub zaślepienie filtru gazu niedostateczny dopływ gazu do reduktora. Utrudnione przyspieszanie biegu silnika (zbyt powolne) — niedostateczne otwarcie zaworów w butli lub zaworu odcinającego — zanieczyszczenie lub zaślepienie filtru gazu niewłaściwa regulacja składu mieszanki biegu jałowego (zbyt uboga mieszanka) — niedostateczne lub opóźnione otwarcie zaworu zwrotnego (zanieczyszczenie, zacięcie, mechaniczne uszkodzenie lub niewłaściwe złożenie).[przypisy: wektor renault, raiffeisen samochody poleasingowe rawa mazowiecka, wektor bielsko ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: raiffeisen samochody poleasingowe rawa mazowiecka wektor bielsko wektor renault