Pasy rozdzielające pierwszego typu pozwalają na przejazd przez nie w dowolnym miejscu, pasy typu drugiego uniemożliwiają przejazd w dowolnym miejscu. W tym przypadku przejazdy są możliwe tylko w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i odpowiednio urządzonych. Szerokość pasów dzielących na autostradach dotychczas wykonanych waha się w granicach 1,50 – 10,00 m, a nawet i więcej. W zasadzie należy uznać, że małe szerokości pasów dzielących (poniżej 5 m) można stosować w obrębie miejscowości. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest podniesienie pasa dzielącego na wysokość krawężnika wskazane jest również użycie go jako zieleńca. Dla dróg pozamiejskich w terenie nie zabudowanym pasy dzielące należy stosować szerokości co najmniej 5,00 m, przy czym stosowanie pasów szerszych niż 10,00 – 12,00 m nie jest konieczne. Pasy takie mogą być użyte jako zieleńce, zadrzewione lub też urządzone jako parkingi. Przerwy w pasach dzielących wykonuje się w miarę potrzeby, nie częściej jednak niż co 1,0 km, przy czym długość przerwy powinna wynosić 20 – 25 m. Pobocza. Przeznaczenie poboczy przy autostradach jest nieco inne niż poboczy na drogach zwykłych. Pobocza na autostradach spełniają następujące zadania: a) stanowią rezerwę powierzchni zapewniającą bezpieczeństwo w razie awarii b) tworzą miejsce, gdzie są umieszczone pasy postojowe dla samochodów, które uległy awarii i nie mogą pozostać na jezdni ze względu na dużą intensywność ruchu c) tworzą ograniczenie pasów jezdni autostrad. [patrz też: wypowiedzenie umowy proama, ambit otomoto, gratka pl samochody ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: ambit otomoto gratka pl samochody wypowiedzenie umowy proama