Przy wzniesieniach torów powyżej 15%, należy rzeczywistą długość przejazdu zwiększyć o długość dodatkową, którą oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju trakcji. Dla trakcji ręcznej: i = L( 1 + ,i) gdzie: L – długość zastępcza w metrach, Dj – nadwyżka wzniesienia w tysiącznych ponad 150100, J – współczynnik oporu ruchu wywrotki (średnio f = 0,012). Dla trakcji konnej długość L zwiększa się o 120 metrów na każdy promil wzniesienia ponad 15% i na każde tysiąc metrów; dla trakcji konnej współczynnik oporu t = 0,083. Dla trakcji mechanicznej długość L zwiększa się o 250 metrów na każdy promil wzniesienia ponad 15% i na każde 1000 m rzeczywistej odległości przewozu w rzucie poziomym, współczynnik oporu t = 0,004. Wydajność pracy transportu samochodowego i pociągów drogowych Wydajność transportu G w T/godz lub m/godz oblicza się ze wzoru: G= b + Lo gdzie: g – ładowność środka transportu w T lub pojemność w m a – współczynn ik wykorzystania nośności, B – współczynnik wykorzystania czasu roboczego, tz – czas ładowania w godz, tli – czas wyładowania w godz, L – długość drogi z ładunkiem w km, Lo – długość drogi bez ładunku w km, Vz – szybkość przejazdu z ładunkiem w km/godz, Vc – szybkość przejazdu bez ładunku w km/godz, ti – czas przejazdów jałowych w godz. [przypisy: autoraba, szpot otomoto, moto gratka śląskie ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: autoraba moto gratka śląskie szpot otomoto