SKRZYZOWANIA AUTOSTRAD

SKRZYŻOWANIA AUTOSTRAD . Ze względu na przeznaczenie rozróżniamy: a) skrzyżowania autostrad z autostradami, b) skrzyżowania autostrad z drogami zwykłymi. c) włączenia autostrady do autostrady. Skrzyżowania autostrad z autostradami wypadają w punktach, gdzie przecinają się dwie trasy autostrad. Skrzyżowania tego typu zawsze przewidują połączenia wszystkich kierunków przez zastosowanie odpowiednio skonstruowanych. Read more… »

Przy wzniesieniach torów powyżej 15%, należy rzeczywistą długość przejazdu zwiększyć o długość dodatkową, którą oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju trakcji. Dla trakcji ręcznej: i = L( 1 + ,i) gdzie: L – długość zastępcza w metrach, Dj – nadwyżka wzniesienia w tysiącznych ponad 150100, J – współczynnik oporu ruchu wywrotki (średnio f = 0,012). Dla trakcji konnej długość L zwiększa się o 120 metrów na każdy promil wzniesienia ponad 15% i na każde tysiąc metrów; dla trakcji konnej współczynnik oporu t = 0,083. Dla trakcji mechanicznej długość L zwiększa się o 250 metrów na każdy promil wzniesienia ponad 15% i na każde 1000 m rzeczywistej odległości przewozu w rzucie poziomym, współczynnik oporu t = 0,004. Wydajność pracy transportu samochodowego i pociągów drogowych Wydajność transportu G w T/godz lub m/godz oblicza się ze wzoru: G= b + Lo gdzie: g – ładowność środka transportu w T lub pojemność w m a – współczynn ik wykorzystania nośności, B – współczynnik wykorzystania czasu roboczego, tz – czas ładowania w godz, tli – czas wyładowania w godz, L – długość drogi z ładunkiem w km, Lo – długość drogi bez ładunku w km, Vz – szybkość przejazdu z ładunkiem w km/godz, Vc – szybkość przejazdu bez ładunku w km/godz, ti – czas przejazdów jałowych w godz. Read more… »

Budowa nawierzchni betonowej jest oddalona od placu materiałowego o 12 km. Dzienna wydajność robót w ciągu 10 godzin wynosi 120 m nawierzchni, przy czym zapotrzebowanie materiałów wynosi 1,6 m3 drogi. Budowa dysponuje motowozami marki LaWA Ns-3 i wagonami wywrotkami typu 1,0 Tw-l. Rozwiązanie: Ilość materiałów, którą należy przewieźć w ciągu jednego dnia pracy wynosi: M = 120 X 1,6 = 192,0 m3 Czas pracy środków transportowych w ciągu jednego dnia: T = 10 X 60 = 600 minut. Zakłada się, że trasę 12 km należy podzielić na trzy odcinki po 4 km urządzając dwie mijanki. Read more… »