Usterki silnika

Silnik zaczyna pracować, lecz zatrzymuje się po rozruchu — zbyt wczesne wyłączenie zasysacza —brak paliwa w zbiorniku — zamknięty kran dopływu paliwa — nieszczelność lub zaślepienie przewodu paliwa zanieczyszczenie filtru siatkowego paliwa na wlocie do komory pływakowe woda w komorze pływakowej gaźnika — nieszczelność osadnika paliwa — zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa — wadliwa regulacja lub niedomaganie urządzenia biegu jałowego niedomaganie pompy paliwa — przechłodzenie silnika. Silnik pracuje nieregularnie z każdą prędkością biegu. Usterki instalacji zapłonowej — zawilgocenie, zaolejenie lub zanieczyszczenie świec zapłonowych — nieprawidłowy odstęp elektrod Świec zapłonowych — pęknięcie izolatora lub uszkodzenie świecy zapłonowej niewłaściwa wartość cieplna świec zapłonowych — uszkodzenie uszczelki świecy zapłonowej — uszkodzenie, odłączenie się lub obluzowanie zacisków przewodów zapłonowych — niewłaściwa kolejność zapłonu — uszkodzenie lub zawilgocenie kondensatora zawilgocenie lub przegrzanie cewki zapłonowej — wadliwe ustawienie wyprzedzenia zapłonu wadliwa regulacja odstępu styków lub usterka przerywacza — pęknięcie pokrywy rozdzielacza — pęknięcie sprężynki palca rozdzielacza — obluźnienie się zacisków przewodów na czopach biegunowych akumulatora. Usterki układu zasilania — zanieczyszczenie zbiornika paliwa — zaślepienie wywietrznika zbiornika paliwa — nieszczelnośc lub zanieczyszczenie przewodów paliwa — zanieczyszczenie filtru siatkowego paliwa na wlocie do komory plywakowej — woda w komorze pływakowej gaźnika — nieszczelność lub zawieszenie się zaworka pompy paliwa uszkodzenie sprężynki zaworka lub przepony pompy paliwa. Niewłaściwa mieszanka — zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa — nieszczelność rury ssącej — włączony zasysacz — nieszczelność zaworka iglicowego lub pływaka gaźnika zbyt duża przepustowość dyszy głównej lub zbyt mała przepustowość kompensacyjnej dyszy powietrza (albo odwrotnie) zanieczyszczenie filtru powietrza. Read more… »

Zła mieszanka

Mieszanka jest zbyt uboga — zasysacz nie jest włączony niecałkowite otwarcie kranu paliwa — paliwo zawiera wodę — zanieczyszczenie filtru paliwa lub przewodu doprowadzającego paliwo — zanieczyszczenie dyszy biegu jałowego zanieczyszczenie lub zbyt mała przepustowość dyszy rozruchowej — zanieczyszczenie gaźniczka rozruchowego — zanieczyszczenie lub zbyt mała przepustowość dyszy głównej — wadliwa regulacja urządzenia biegu jałowego nieszczelność rury ssącej — nieszczelność przewodów paliwa zamarzniecie wody w przewodach paliwa — wadliwa regulacja urządzenia rozruchowego — zbyt lekki pływak gaźnika — zużycie dźwigni pompy paliwa osłabienie sprężyny przepony pompy paliwa — zbyt duży luz w prowadnicach zaworów ssących — wadliwe ustawienie iglicy urządzenia kompensacyjnego — nieszczelność osadnika pompy paliwa. Zbyt niskie ciśnienie sprężania — niewłaściwe luzy zaworów lub brak luzów — uszkodzenie uszczelki pod głowicą cylindrów — uszkodzenie lub brak uszczelek świec zapłonowych — nieszczelność zaworów — zawieszenie się zaworu ssacego lub wydechowego uszkodzenie lub osłabienie sprężyn zaworów — zakleszczenie się pierścieni tłokowych — zużycie cylindrów, tłoków oraz pierścieni. Niska temperatura otoczenia — zbyt powolne obracanie wału korbowego przez rozrusznik w wyniku spadku pojemności akumulatora — zbyt duża lepkość oleju silnikowego — niedostateczne parowanie paliwa — zawilgocenie Świec zaplonowych. Inne usterki — zanieczyszczenie rury wydechowej lub tłumika — wadliwe ustawienie rozrządu — woda w cylindrach. Rozruch zimnego silnika nastręcza trudności Usterki instalacji elektrycznej — rozładowanie akumulatora — obluzowanie gie zacisków przewodów — zanieczyszczenie, zaolejenie lub zawilgocenie elektrod świec zapłonowych nieprawidłowy odstęp elektrod świec zapłonowych niedomagania rozrusznika — niewłaściwa kolejność zapłonu — zbyt duże lub zbyt małe wyprzedzenie zapłonu. Read more… »

Usterki wału korbowego

Wal korbowy obraca się, lecz silnik nie daje się uruchomić. Usterka w obwodzie wysokiego napięcia układu zapłonu zanieczyszczenie, zaolejenie lub zawilgocenie świec zapłonowych — nieprawidłowy odstęp elektrod świec zapłonowych — zawilgocenie przewodów, obluzowanie lub zanieczyszczenie złączy przewodów — zanieczyszczenie, zawilgocenie lub uszkodzenie pokrywy rozdzielacza — uszkodzenie cewki zaplonowej — pęknięcie izolatora świecy zapłonowej — niewłaściwe założenie palca rozdzielacza lub przewodów świec zapłonowych — zbyt duże lub zbyt małe wyprzedzenie zapłonu — pęknięcie sprężynki palca rozdzielacza lub sprężynki środkowej szczotki pokrywy rozdzielacza — zwarcie w Uzwojeniu iskrownika — nieprawidłowe ustawienie kół zębatych napędu iskrownika — wadliwe ustawienie iskrownika. Usterka w obwodzie niskiego napięcia układu zapłonowego rozładowanie akumulatora — przerwa w obwodzie niskiego napięcia zanieczyszczenie, zaolejenie, zawilgocenie lub nadpalenie styków przerywacza— zbyt mały lub zbyt duży odstęp styków przerywacza — zakleszczenie sie ruchomego styku przerywacza — uszkodzenie kondensatora — uszkodzenie cewki zapłonowej — rozmagnesowanie się magnesów iskrownika — zwarcie przewodów wyłącznika iskrownika. Paliwo nie dopływa do gaźnika lub dopływa w niedostatecznej ilości — brak paliwa w zbiorniku — zamknięty kran dopływu paliwa — zaślepienie lub uszkodzenie wywietrznika zbiornika paliwa — nieszczelność przewodów paliwa nieczyszczenie przewodów paliwa — tworzenie się korków parowych w przewodzie paliwa wskutek cieplnego promieniowania nagrzanego silnika — zamarznięcie wody w prze wodzie paliwa — zanieczyszczenie filtru paliwa lub osadnika — uszkodzenie przepony pompy paliwa nieszczelność za worków pompy paliwa — uszkodzenie dźwigni napędu pompy paliwa — pęknięcie sprężyny pompy paliwa — uszkodzenie uszczelki osadnika pompy paliwa — usterka zaworka iglicowego w komorze pływakowej. Mieszanka jest zbyt bogata — zasysacz jest włączony urządzenie biegu jałowego jest wadliwie wyregulowane zbyt duża przepustowość dyszy biegu jałowego — zbyt duża przepustowość dyszy głównej — nieszczelność pływaka gaźnika — nieszczelność zaworka iglicowego zbyt ciężki pływak gaźnika — wyciekanie paliwa z dyszy głównej gaźnika opadowego — długotrwałe próby uruchomienia silnika z przymknięta przepustnica. Read more… »

Niewłaściwe prowadzenie samochodu przez kierowcę

W ogumieniu niewłaściwe prowadzenie samochodu przez kierowcę (zbyt częste używanie hamulców, zbyt gwałtowne przyspieszanie, nieprawidłowe wykorzystywanie biegów) zużywa zbyt dużo oleju. Zużycie tłoków i pierścieni tłokowych — zakleszczenie się pierścieni tłokowych niewłaściwe założenie pierścieni tłokowych — niedostateczna sprężystość pierścieni tłokowych — zbyt wysoki poziom oleju w misce olejowej przeciekanie oleju przez nieszczelności — nieszczelność lub uszkodzenie miski olejowej — nieszczelność pokrywy rozrządu — wydostawanie sie oleju przez odpowietrznik —nieszczelność prowadnic zaworów. Spaliny mają barwę stalowo-blękitną. Zbyt wysoki poziom oleju w misce olejowej — zbyt wysokie ciśnienie w układzie smarowania — zbyt mała lepkość oleju silnikowego — znaczne zużycie gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych — zakleszczenie sie lub pęknięcia pierścieni tłokowych — zbyt dużo oleju w mieszance (przy smarowaniu mieszankowym) — nieszczelność prowadnic zaworów — nieszczelność zaworów ssących. Spaliny mają barwę czarną (zawierają sadze) Zawieszenie się zasysacza (przesłonki rozruchowej) — niewyłączenie urządzenia rozruchowego— zasysacz jest niepotrzebnie włączony — zawieszenie się iglicy zaworka iglicowego zbyt wysokie ciśnienie tłoczenia pompy paliwa. Read more… »

Niewłaściwy stan techniczny silnika

Zbyt duże luzy zaworów — zbyt duży luz międzyzebny kół zębatych rozrządu — zbyt duże luzy w łożyskach dźwigienek zaworów — pękniecie sprężyny zaworu — obluzowanie łopatek wentylatora. Niedomagania – układu smarowania — brak lub zbyt niski poziom oleju w misce olejowej — zanieczyszczenie przewodu lub filtru oleju — niedostateczne smarowanie kół zębatych napędu rozrządu lub dźwigienek zaworów — zbyt duża lepkość oleju silnikowego — zbyt niskie ciśnienie oleju. Pracujący silnik syczy lub gwiżdże. Uszkodzenie uszczelki głowicy cylindrów lub świecy zaplonowej — pękniecie izolatora świecy zapłonowej — obluzowanie się świecy zapłonowej — nieszczelność rury ssącej. Silnik „strzela” gaźnik (zapłony mieszanki w rurze ssącej lub w gaźniku). Read more… »

Próby łączenia ramy podwozia z nadwoziem

Próby łączenia ramy podwozia z nadwoziem w jedną całość konstrukcyjną podejmowano już od pierwszych lat pojawiania się pojazdów samochodowych. Początkowe trudności w realizacji tego pomysłu wynikały z przyczyn materiałowych i konstrukcyjnych. Pierwsze nadwozia wykonywane były bowiem przeważnie z drewna, a natomiast ramy ze stali. Nie było więc możliwe stworzenie jednolitej konstrukcji, w której pracowałyby z jednakowym wytężeniem elementy sporządzone z materiałów 0 tak odmiennych własnościach, jak stal i drewno. Początkowo stosowano z reguły nadwozia samochodowe typu otwartego. Read more… »

Usterki instalacji zapłonowej

Zbyt małe wyprzedzenie zaplonu — usterki regulatora w rozdzielaczu — zanieczyszczenie nagarem komór spalania — brak zapłonów w jednym z cylindrów. Przeciążenie silnika — długotrwała jazda na niskim biegu długotrwała praca silnika ze zbyt wysoką szybkobieżnością na biegu luzem — poślizg sprzęgła — ocieranie się okładzin szczęk hamulcowych o bębny — włączenie ręcznego hamulca — zbyt małe luzy w łożyskach wału korbowego. Niedomagania układu smarowania — brak oleju lub zbyt niski poziom oleju w misce olejowej — nieodpowiedni gatunek oleju silnikowego — rozcieńczenie paliwem lub wodą oleju silnikowego — zanieczyszczenie filtru oleju lub przewodów oleju — wadliwa regulacja ciśnienia oleju — usterka lub zbyt mała wydajność pompy oleju. Inne usterki — niewłaściwy skład mieszanki — zanieczyszczenie tłumika lub rury wydechowej. Silnik niespodziewanie się zatrzymuje Niedomagania układu zasilania — opróżnienie się zbiornika paliwa — przerwanie dopływu paliwa do gaźnika — zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa. Read more… »

Przyczyny usterek

Niewłaściwa mieszanka — wadliwa regulacja urządzenia biegu jałowego — zanieczyszczenie lub zbyt mała przepustowość dyszy biegu jałowego — zbyt wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej — zbyt duży luz w ułożyskowaniu wałka przepustnicy nieszczelność rury ssacej — zbyt duże luzy w prowadnicach zaworów ssących — zbyt wczesne wyłączenie zasysacza nie rozwija pełnej mocy znamionowej. Usterki instalacji zapłonowej — zaolejenie, zanieczyszczenie lub zawilgocenie świec zapłonowych — nieprawidłowy odstęp elektrod świec zapłonowych — uszkodzenie izolatora świecy zapłonowej — uszkodzenie, odłączenie się lub obluzowanie przewodów świec zapłonowych — zanieczyszczenie, zawilgocenie lub wadliwe zamocowania pokrywy rozdzielacza zanieczyszczenie, zawilgocenie lub nadpalenie styków przerywacza — nieprawidłowy odstęp styków przerywacza niewłaściwe wyprzedzenie zapłonu — uszkodzenie lub wadliwe wbudowanie regulatora wyprzedzenia zapłonu — usterka przerywacza — uszkodzenie kondensatora obluzowanie się kondensatora. Niedostateczny dopływ paliwa do gaźnika — patrz obok. Niewłaściwy skład mieszanki — zbyt duża przepustowość głównej dyszy paliwa — zbyt mała lub za duża przepustowość kompensacyjnej dyszy powietrza — niecałkowite otwieranie się przepustnicy — zanieczyszczenie głównej dyszy paliwa — usterka oszczędzacza — zanieczyszczenie filtru powietrza — niewłaściwe ustawienie podgrzewacza mieszanki. Zbyt niskie ciśnienie sprężania — patrz obok. Read more… »

Usterki

Zbyt duże lub zbyt małe wyprzedzenie wtryskiwania, wadliwe złożenie sprzęgła nastawnego pompy wtryskowej lub przekręcenie się jednej z jego polówek względem drugiej lub w stosunku do piasty przyspieszacza wtryskiwania, nadmierne zużycie rolek popychaczy w pompie wtryskowej — nadmierne zużycie garbów wałka kułaczkowego — wadliwe ustawienie wyprzedzenia wtryskiwania. Zbyt niskie Ciśnienie sprężania — uszkodzenie uszczelek wtryskiwaczy — przymknięcie przepustnicy dławicy nastawnej — obluzowanie się wtryskiwaczy w gniazdach. Niska temperatura otoczenia — zbyt powolne obracanie wału korbowego przez rozrusznik wskutek spadku pojemności akumulatora — zbyt duża lepkość oleju silnikowego. Silnik zatrzymuje się po rozruchu Niedostateczny dopływ paliwa do pompy wtryskowej przymknięty kran dopływu paliwa — zanieczyszczenie przewodu niskiego ciśnienia — zanieczyszczenie filtrów paliwa zaślepienie wywietrznika zbiornika paliwa. Zapowietrzenie urządzenia wtryskowego nieszczelność przewodu ssącego — obluzowanie się wkrętów zaślepiających- Usterki pompy zasilającej — zakleszczenie się tłoczka zanieczyszczenie filtru siatkowego — zanieczyszczenie lub nieszczelność zaworków. Read more… »

Gaszenie płomieni

Read more… »