W ten sposób założenia projektowe opracowuje się dla poszczególnych tras drogowych: a) planu centralnego (drogi państwowe) – dla terenu jednego województwa, b) planu terenowego (drogi lokalne – dla terenu jednego powiatu. W przypadkach wyjątkowych, gdy specjalne przeznaczenie inwestycji drogowej (np. przemysłowe) uzasadnia jej oderwanie od ogólnych potrzeb gospodarczych regionu, założenia mogą być opracowane inaczej, a mianowicie dla danej trasy drogowej, niezależnie od jej położenia terytorialnego. Nie jest dopuszczalne opracowanie założeń dla fragmentów tras drogowych, nie obejmujących ich przebiegu na całości obszaru określonego w punktach a i b. Zasadniczym załącznikiem założeń projektu drogowego jest uzasadnienie ekonomiczne, oparte na potrzebach gospodarczych i kosztach zarówno budowy, jak i utrzymania i ruchu. Zawartość tego załącznika reguluje instrukcja Centralnego Zarządu Dróg Publicznych. Sporządzenie założeń należy do obowiązków inwestora bezpośredniego, przy czym udział w sporządzeniu założeń ma również inwestor naczelny i centralny, którzy opracowują generalnie długofalowe plany inwestycji drogowych. [patrz też: pietrzak używane, wypowiedzenie umowy oc proama druk, ambit otomoto ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: ambit otomoto pietrzak używane wypowiedzenie umowy oc proama druk