Z analizy powyższego wzoru wynika, że wydajność transportu można zwiększyć przez. 1) przedłużenie czasu pracy, np. pracy na dwie zmiany, co powinno być zasadą, zwłaszcza w trzech kwartałach roku, 2) pełne wykorzystanie ładowności środka transportu, 3) zmniejszenie ilości przebiegów bez ładunku przez zorganizowanie transportu ładunków w obu kierunkach, 4) skrócenie czasu na pracę nieprodukcyjną, jak np. dojazd z garażu, powrót do garażu, pobieranie materiałów pędnych, oczekiwanie na załadowanie, 5) skrócenie czasu ładowania i wyładowania, od czego przede wszystkim zależy zwiększenie wydajności transportu, 6) zwiększenie szybkości przejazdu przez odpowiedni dobór dróg transportu, ich konserwację oraz sprawność środków transportowych. b. Wydajność środków transportowych o pracy ciągłej Praca środków transportowych o ruchu ciągłym charakteryzuje się tym, iż materiały z miejsca ich poboru do miejsca składowania przepływają str umieniem w nieprzerwany sposób o stałej wydajności. Do środków transportu o pracy ciągłej zalicza się: przenośniki taśmowe i ślimakowe, podnośniki wielonaczyniowe oraz różnego rodzaju ładowarki, których roboczymi elementami są przenośniki lub podnośniki. Wydajność teoretyczna [hasła pokrewne: autoraba, www otomoto pl, ambit otomoto ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: ambit otomoto autoraba www otomoto pl