Zatwierdzenie założeń jak i ich sporządzenie może nastąpić po uprzednim zatwierdzeniu założeń generalnych. Za założenia generalne dla inwestycji drób państwowych służy zatwierdzony plan długofalowy (np. plan pięcioletni) z wymienionymi odcinkami przewidywanych do inwestowania dróg. Plan taki dla inwestycji centralnych jest zatwierdzony przez Prezydium Rządu, dla inwestycji terenowych – przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. W razie potrzeby wprowadzenia do planu rocznego inwestycji niezawartych w wykazie założeń generalnych dla inwestycji takich uzyskuje się dodatkową uchwałę. Instrukcja branżowa Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego określa, z czego mają składać się założenia projektu dla trasy drogowej. Założenia zatwierdzone zgodnie z przepisami są podstawą do rozpatrywania i zatwierdzenia dokumentacji projektowo kosztorysowej. Przez dokumentację projektowo-kosztorysową rozumiemy zbiór dokumentów określających sposoby ro związań technicznych poszczególnych elementów projektowanej inwestycji, ekonomicznych, organizacji wykonawstwa zamierzonej inwestycji i określających koszt inwestycji. [patrz też: otomoto krotoski cichy, Samochody używane, wektor renault ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: otomoto krotoski cichy raiffeisen rawa wektor renault