Zazwyczaj pobocza składają się z dwóch części: pasa postojowego szerokości 2,0 m, mającego nawierzchnię twardą ulepszoną zazwyczaj innego rodzaju niż nawierzchnia na jezdni (np. przy nawierzchni jezdni z betonu cementowego pasy postojowe o nawierzchni bitumicznej, ciemnej, ograniczającej jasne pasy jezdni) oraz pasa pobocza ziemnego szerokości 1,0 -7- 1,5 m obsianego trawą. Odwodnienie. Ze względu na bezpieczeństwo szybkiego ruchu, który odbywa się na autostradach, nie jest możliwe urządzenie odwodnienia powierzchniowego w postaci głębokich rowów przydrożnych, nawet o stosunkowo łagodnych skarpach. Nawierzchnię odwadnia się powierzchniowo za pomocą rowów płytkich lub ścieków, o kształcie opływowym, przyjmujących wodę spływającą z nawierzchni i ze skarp. Odwodnienie wgłębne urządza się jako drenaże podłużne i poprzeczne. Zazwyczaj dren zbiorczy podłużny układa się pod pasem rozdzielającym w osi korony ziemnej i wyprowadza się poza d rogę w miejscach najniższych. Jeżeli pochylenie poprzeczne pasów kierunków ruchu (jezdni) jest skierowane ku środkowi korony drogi (ku pasowi rozdzielczemu), odwodnienie powierzchniowe również doprowadza się za pomocą ścieków i studzienek do drenaży podłużnych. [więcej w: www otomoto pl, otomoto puławy, bmw warszawa otomoto ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw warszawa otomoto otomoto puławy www otomoto pl